مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی ... - پایان نامه های آماده

درباره من
ذکر ایام هفته
شنبه یارب العالمین
یکشنبه یاذالجلال والاکرام
دوشنبه یاقاضی الحاجات
سه شنبه یاارحم الراحمین
چهارشنبه یاحی یاقیوم
پنج شنبه لااله الاالله الملک الحق المبین
جمعه اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم
هر ذکر در هر روز صد مرتبه

موضوعات
نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت: 8:40

پایان نامه مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی

رشته روانشناسیعلوم تربیتی
تعداد صفحات ۵۷

قیمت ۲۵۰۰۰

فهرست مطالب 
عنوان صفحه 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات 5
1-1: مقدمه 6
2-1 بيان مسئله 8
3-1: هدف تحقيق 9
4-1: فرضيه‌هاي تحقيق 10
5-1: روش تحقيق 10
6-1: جامعه آماري 10
7-1: نمونه و نحوه گزينش 11
8-1: ابزار جمع‌آوري اطلاعات 11
9-1: روش آماري 12
10-1: اهميت و ضرورت تحقيق 13
11-1: محدوديتها 15
12-1: تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 16
فصل دوم :ادبيات و پيشينه تحقيق 17
درونگرايي – برونگرايي: 18
با ثبات هيجاني – بي‌ثبات هيجاني: 18
موفقيت در آزمون استعدادهاي درخشان: 18
تيزهوش موفق (پيش آموز): 18
تيزهوش ناموفق (كم آموز): 19
تيزهوشان سر آمد: 19
نابغه: 20
تيز هوش و با استعداد: 21
پراكندگي جنسي: 33
تعريف هوش: 33
نظريه رشد شناختي پياژه 37
نظريه شناختي كرول درباره هوش: 38
در زير نمونه‌هايي از تكاليف شناختي ابتداي مطرح شده‌اند: 40
بهره هوشي: 41
مقايسه شغلي تيزهوشان و افرادي عادي: 46
اين مقايسه يافته‌هاي زير ارائه مي دهد: 46
نقش تيز هوش در جامعه: 46
1- نقش تيز هوش در فعاليت‌هاي اجتماعي 46
2- نقش تيز هوش در توسعه اقتصادي: 47
3- نقش تيزهوش در رهبر و سياست گذاري مملكتي 47
4- نقش تيز هوش در امنيت ثابت و بقاي اجتماعي: 48
5- نقش تيزهوش در تعالي فرهنگي: 48
6- نقش تيزهوشان در حيثيت جهاني ممالك: 49
پيامدهاي اجتماعي و عدم توجه به تيزهوش: 50
1- آسيب رواني تيزهوش: 50
2- بزهكاري اجتماعي تيزهوش: 50
3- استبداد سياسي: 51
4- استثمار بشري: 51
5- آسيب‌هاي ارزش: 51
6- بحران اطلاعات: 52
7- تكنولوژي زيان بار: 53
بررسي نظام انگيزشي تيزهوشان: 54
1- شناخت: 54
2- پيشرفت علمي: 55
3- سرگرمي‌هاي اقتصادي: 55
4- قوام فردي: 55
5- تعاون 56
7- نظم: 56
8- امنيت: 57
مسائل انگيزشي: 57

1: مقدمه 

شتاب دنياي فرا صنعتي امروز هر لحظه افزايش مي‌يابد، انسان هر روز راه و روش‌هاي (تكنولوژي) پيشرفته‌اي براي انجام اغلب كارهاي خود مي‌يابد و آنها را با صرف انرژي و سرمايه كمتري به انجام مي‌رساند و به اين ترتيب سطح رفاه مادي زندگي خويش را بهبود ميبخشد – با استفاده از روش‌هاي علمي كاري كه قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت كارشان ده‌ها مغز انسان بود، اكنون توسط يكي دو نفر در زماني بسيار كوتاه به انجام مي‌رسد. امروزه با استفاده از تكنولوژي جديد يك انساني از يك هكتار زمين مقدار محصولي را به دست مي آورد، كه در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها هكتار به دست مي آورند. همين است. اوضاع در عرصه صنعت و بسياري ديگر از عرصه صنعت و بسياري ديگر از عرصه‌هاي زندگي بشر در دنيا پيچيده امروز كه شاهد رقابت‌هاي بسيار فشرده جوامع مختلف در دستيابي به تكنولوژي برتر به مثابه منبع اصلي قدرت هستيم، و اگر، از گرانبهاترين سرمايه‌هاي هر جامعه و ملتي هستند، اينك جامعه‌ها پيش از هر زمان ديگر نيازمند افراد هوشمند، خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم پيچيده‌تر مي‌شود، نيازمند به شناسايي و پرورش ذهن‌هاي خلاق و آفريننده بيشتر و تحقيقات مربوط به تيزهوشي و خلاقيت از مهمترين مسائل در قلمرو روان شناسي آموزشگاهي بوده است. 
با توجه به اينكه دنيا روز به روز پيچيده تر مي‌شود و تكنولوژي با سرعت سرسام‌آوري به پيش مي‌رود. سخن از جنگ ماهوارهاست، انسانهاي رباتيك پاي به عرصه حيات بشري مي‌گذارند و لجام گسيختگي‌هاي فرهنگي هم به شيوه‌هاي بي‌سابقه فراگير شده و خواهد شده، اگر محصلان هر جامعه به خصوص تيزهوشان آن جامعه دچار عقب ماندگي فرهنگي خواهد شد، پس بايد بچه‌ها را به نوعي تربيت كنيم كه از حداكثر ظرفيت هوش خويش بهره‌مند شوند تا در آينده قادر باشند خود و جامعه صنعتي شان را اداره كنند.  دنياي امروز به اين نتيجه رسيده است كه اگر چه تيزهوشان  از اهميت بسيار برخوردارند و درست است كه انسان‌ها براي ادامه حيات مطلوب خود نيازمند بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت هوش خويش هستند، اما در آينده كشورهاي قدرتمند و جوامع پيشرو، جوامعي هستند كه به منابع قدرت بيشتري دسترسي داشته باشند و منبع اصلي قدرت يعني تكنولوژي جديد و برتر به بيان ديگر در دهه اول سال 2000 كشوري كه بتواند به تكنولوژي برتر مسلح شود، غني‌تر و قوي‌تر خواهد بود. بنابراين، شايسته است كه از ميان افراد تيز هوش جامعه، نوجوانان و جواناني را انتخاب و تربيت كنيم . كه داراي قابليت‌هاي آموزشي، آفرينش علمي و هنري هستند. همچنين ، زمينه تفكر و اگر براي آنان فراهم كنيم تا با اختراعات و نوآوري هايشان جامعه آموزش‌هاي ويژه  براي دانش‌آموزاني است كه داراي توانايي‌هايي و استعدادهاي برتري هستند. 
اولين تحقيق منظم و جدي در زمينه كودكان تيزهوش توسط ترمن انجام گرفت كه وي بر ين باور نادرست كه كودك تيزهوش داراي شخصيت بيمار و رنجور است و از لحاظ جسماني دچار ضعف مي‌باشد، خط بطلان كشيد. ترمن با بررسي طولي بر روي افراد تيزهوش نشان داده كه كودكان تيزهوش داراي ويژگي‌هاي جسماني بالايي مي‌باشند و از لحاظ جسماني دچار ضعف مي‌باشد، خط بطلان كشيد. تر من با بري طولي بر روي افراد تيزهوش نشان داد كه كودكان تيزهوش داراي ويژگيهاي جسماني بالايي مي‌باشند و از لحاظ مشكلات رواني در وضعيت مطلوبي قرار دارند.  
در حال حاضر مطرح مي شود كه كودكان تيزهوش داراي رشد اجتماعي بالاتري مي‌باشند و در محور برون گرايي از مقادير بالاتري برخوردارند.  
از اين رو، در تحقيق فوق به مقايسه نيمرخ شخصيتي كودكان تيزهوش و عادي مي پردازيم و ميزان درونگرايي – برونگرايي و همچنين محور با ثبات- بي‌ثبات هيجاني را در افراد تيزهوش و عادي مورد مقايسه قرار مي دهيم. 
2-1 بيان مسئله 
ابهامات گوناگوني در زمينه عوامل تشكيل دهنده، هوش وجود دارد. اين وضعيت به جنبه‌هاي شخصيتي نيز اشاره مي نمايد كه ما هنوز نيز در شناسايي عوامل شخصيتي موثر بر هوش بهر با محدوديت روبرو مي‌باشيم ضعف در خلا نظر فوق مي‌تواند احساس مساله تحقيق را بارز كند كه اين خلا نظري در عوامل شخصيتي موثر بر هوش / هوشبهر/ جاي دارد ولي با بررسي دقيق‌تر مساله تحقيق بايد آن را محدود كرده و آنگاه فقط به عوامل شخصيتي موثر به هوشبهر جاي دارد ولي با بررسي موثر بر هوش تاكيد كنيم. از اين رو مسئله تحقيق اينگونه عنوان مي‌شود كه آيا بين عوام شخصيتي و هوش بهر ارتباط معني داري وجود دارد يا خير ؟ بنا بر اين سوالات پژوهش زير به شرح زير عنوان مي‌شوند: 
- آيا نيمرخ رواني با هوش بهر در ارتباط مي‌باشد يا خير؟ 
- آيا افراد تيزهوش در مقايسه با افراد با هوش معمولي از نيمرخ رواني متفاوتي برخوردارند؟
- آيا افراد تيز هوش در مقايسه با ديگران از ميزان برونگرايي- روانگرايي متفاوتي برخوردارند؟
- آيا افراد تيزهوش در مقايسه با ديگران از ميزان ثبات- بي‌ثبات هيجاني متفاوتي برخوردارند؟ 
3-1: هدف تحقيق 
هدف اين تحقيق در حيطه تحقيقات بنيادي يا ناب جاي مي‌گيرد. 
زيرا كه به شناسايي روابط بين متغيرها معطوف است و تلاش دارد تا به چرايي پديده‌هاي پاسخ دهد. از آنجايي كه در اين تحقيق فرضيه به صورت قياسي عنوان شده‌اند و هدف اين تحقيق كسب نظريه در زمينه روابط بين هوش و ويژگي‌هاي شخصيتي مي باشد، مي‌توان  هدف تحقيق را در حيطه تحقيقات بنيادي قرار داد. بنابراين، هدف اين تحقيق به توصيف رابطه جزيي بين نيمرخ رواني افراد تيزهوش مي‌پردازد و از اين طريق به شناسايي عوامل شخصيتي موثر بر تيزهوشي پي برد. تا بتوانيم ارتباط  بين تيزهوشي و برونگرايي- درونگرايي و همچنين با ثبات هيجاني- بي‌ثبات هيجاني را توصيف، تبيين، كنترل و پيش بيني نماييم. 
4-1: فرضيه‌هاي تحقيق
فرضيه‌هاي اين تحقيق كه به صورت فرض خلاق يا مقابل بدون جهت تدوين شده‌اند به شرح زير مي باشند: 
- ميزان درونگرايي- برونگرايي افراد هوش دي عادي متفاوت است. 
- ميزان بي‌ثبات هيجاني- با ثبات هيجاني افراد تيزهوش با افراد عادي متفاوت  است.
5-1: روش تحقيق
روش اين تحقيق در حيطه تحقيقات توصيفي جاي مي‌گيرد. در زماني كه دستكاري مستقيم متغير مستقل صورت نميگيرد، با تحقيقات آزمايشي سرو كار نداريم، بلكه مفروضات تحقيقات توصيفي يا اكتشافي مطرح مي‌شود.  در تحقيقات توصيفي روش‌هايي از قبيل زمينه‌يابي يا پيمايشي، تاريخي، قوم شناسي و علي مقايسه‌اي قرار مي گيرد. 
اما عده‌اي اعتقاد دارند كه روش تحقيق علي- مقايسه‌اي نيز زير مجموع از تحقيقات پيمايشي را در بردارد. در اين تحقيق روش علي – مقايسه‌‌اي را به كار برده‌ايم زيرا با مقايسه مقادير متغير مستقل سعي شده است تا به رابطه علي دست يابيم و توان دستكاري مستقيم متغير مستقل را نداريم. ابزار تحقيقات علي- مقايسه‌اي در اكثر اوقات پرسشنامه است. 
6-1: جامعه آماري 
تمامي نوجوانان 14 تا 18 ساله، ذكر ساكن شهر تهران كه در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 81-1380 ثبت نام كرده‌اند. لازم به ذكر است كه جامعه تحقيق فقط شامل افراد مذكر مي‌باشند. 
7-1: نمونه و نحوه گزينش 
نمونه اين تحقيق به دو گروه كودكان عادي و تيز هوش تقسيم مي‌شود. كودكان تيز هوش كودكاني هستند كه در مدارس استعدادهاي درخشان و آموزش كودكان استثنايي ثبت نام كرده‌اند و در حال حاضر مشغول تحصيل مي‌باشند. با توجه به فهرست مدارس استعدادها درخشان در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران دو مدرسه استعدادهاي درخشان انتخاب شدند و از هر مدرسه حجم نمونه‌هاي 50 نفر گزينش گرديد. بنابراين، 100 نفر به صورت تصادفي به عنوان كودكان تيز هوش از مدارس فوق گزينش شدند و اين وضعيت در زمينه مدارس عادي نيز مصداق ميكرد و از بين مدارس روزانه پسرانه نظام قديم شهر تهران نيز دو مدرسه و از هر مدرسه 50 نفر به حكم قرعه انتخاب گرديد كه در مجموع 200 نفر را در بر مي‌گرفت. 
8-1: ابزار جمع‌آوري اطلاعات 
پيترهانس يورگنا، آيزنگ، وسيله ابزاري معتبر را براي شناسايي نيمرخ شخصيتي ابداع نموده است. وي يك امتحان 72 سوالي را تدوين كرده است كه داراي سه محور مي‌باشد. محور اول، شناسايي ميزان دروغ گويي تاكيد مي‌كند. محور دوم به شناسايي متغير درونگرايي – برونگرايي...
نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ ساعت: 7:48

پایان نامه رشته روان شناسی  :تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانها

تعداد صفحات ۹۳

قیمت  ۳۲۵۰۰ تومان

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه                                                                                                  1

بیان مسئله                                                                                              2

اهداف تحقیق                                                                                         5

سوالات تحقیق                                                                                                 6

فرضیات تحقیق                                                                                                 6

ضرورت و اهمیت موضوع                                                                          7

متغیرهای تحقیق                                                                                                9

تعاریف عملیاتی                                                                                      11

فصل دوم

مقدمه                                                                                                  12

تعریف سلامت روانی                                                                                15

جایگاه سلامت روان                                                                                 17

ویژگی های سلامت روان                                                                           21     

11 مولفه کلیدی سلامت روان                                                                     23

نگرشها در کار                                                                                        40

نظریات در مورد سلامت روان                                                                     45

دیدگاه مزلو                                                                                           45

دیدگاه روانی – اجتماعی و زیستی روانی                                                        47

دیدگاه اریک اریکسون                                                                                        47

دیدگاه کارن هورنای                                                                                 48

دیدگاه اریک برن                                                                                     49

دیدگاه هری استاک سالیوان                                                                         51

دیدگاه اریک فروم                                                                                   52

رویکرد روانشناختی                                                                                  55

دیدگاه کنراد لورنز                                                                                   55

دیدگاه مک دوگال                                                                                   55

دیدگاه اسکینر                                                                                         57

رویکرد روانکاوی                                                                                    58

دیدگاه فروید                                                                                          58

دیدگاه یونگ                                                                                          59

دیدگاه صفات موری                                                                                 61

دیدگاه انسانگرایانه                                                                                   63

نظریه هماهنگی جهت بالا برنده انگیزه در کار                                                   66

پژوهشهای انجام شده                                                                                68

فصل سوم

جامعه آماری                                                                                          70

نمونه و روش نمونه گیری                                                                           70

ابزار پژوهش                                                                                          70

ضریب اعتبار پرسشنامه                                                                                       71

روش جمع آوری داده ها                                                                           72

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                       72

فصل چهارم

تحلیل توصیفی                                                                                        73

تحلیل استنباطی                                                                                       75

فصل پنجم

خلاصه فصول                                                                                        79

نتایج                                                                                                    80

محدودیت ها                                                                                          82

پیشنهادات                                                                                             82

منابع                                                                                                    83

 

فهرست جداول

جدول شماره 1          (فراوانی و درصد فراوانی پرستاران)                                                  80

جدول شماره 2 (فراوانی و درصد فراوانی سن پرستاران)                                             81

جدول شماره 3 (شاخصهای آماری سلامت روان در پرستاران)                                        82

جدول شماره 4 (فراواني مشکلات مربوط به وضعيت سلامت رواني پرستاران شاغل در منطقه 7 تهران) 83

جدول شماره 5          (نمرات سلامت روان پرستاران زن و مرد)                                            84

جدول شماره 6          (تفاوت سلامت روان در میان زنان و مردان)                                                    85

 

مقدمه :

بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند . خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افکار غلط و خرافات را در مورد بیماری های روانی کنار گذاشته و نشان داده اگر بیماری روانی را مانند سایر بیماریها زود تشخیص داده و درمان کنیم به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آن کاسته خواهد شد . بهداشت و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است ( میلانی فر ، 1378 )

از سلامت روانی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای با دیگری متفاوت است با این وجود روانشناسان و روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادلی بین رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد . کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را اینطور تعریف می کنند :

« سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد ها و تمایلات شخصی به طور منطقی ، عادلانه و مناسب».

 

بیان مسئله :

سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابطشان مسئولیت پذیر می باشند. زیرا وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثه ای هستیم. ما با آموختن ویژگی های سلامـت روانی بهتر می توانیم به روح و روان متعادل و شاد دست یابیم. سلامت روانی در بسیاری از موارد مانند سلامت جسمی است و باید به آن توجه کافی داشت. سلامت روانی برای خوشبختی انسان ضروری اند. رسیدن به سلامت روانی به هیچ وجه تصادفی نیست، نیل به این هدف با صرف زمان و زحمت محقق می شود. همچنین نباید فراموش کرد که اعتماد به نفس، کلید سلامت روانی است. ( رحیمی نیا ، 1384 )

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ساعت: 16:54

پایان نامه بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی روانشناسی

تعداد صفحات ۱۰۲

قیمت ۲۰۴۰۰  تومان

 نظر میزان شیوع اختلالات روانی بین بیماران کلیوی و افراد عادی تفاوتی وجود دارد؟ تجربیات و تحقیقات نشان داده است که عدم توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی زمینه بروز بسیاری از مشکلات از جمله آسیب های روانی را در رابطه با بیماریها فراهم می کند توجه به قشر محروم و آسیب پذیر در همه ابعاد انسانی ضرورت پرداختن به اینگونه مسائل را دو چندان کرده است و این در حالی است که بیشتر برنامه ریزان بهداشتی از میزان شیوع و عوارض اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی این اختلافات آگاهی چندانی ندارند از آنجا که وجود نقص بدنی و بیماری های همچون کم کاری کلیه و معیوب بودن کلیه ها در آسیب روانی بی تأثیر نیست عدم توجه به این مسأله می تواند مشکلات روانی را در فرد در دراز مدت به وجود آورد برای جامعه و خانواده مشکلاتی را ایجاد کند با مهار و درمان اینگونه بیماری های می توان احساس شرمندگی و کنترل را برای اینگونه افراد افزایش داد تا آنها از طریق مختلف آموزشی بر علم و آگاهی خود از میزان شیوع اختلالات روانی بیافزایند و بتواند با اتخاذ تصمیم مناسب از این قبیل مشکلات جلوگیری به عمل آورند. بر اساس آمار منتشر شده از طرف بهداشت جهانی حدود ۰۱/۰ از مردم جهان در سنین مختلف دچار نوعی اختلالات روانی شدید و ۱۰ درصد از بیماریهای خفیف روانی رنج می برند و وقتی آمار مربوط به اختلالات روانی ناشی از بیماری های جسمانی و روانی همچون اعتیاد به ارقام فوق افزوده می شود معلوم می شود چه بار سنگینی بر دوش خانواده ها و جوامع است.

چکیده

فصل اول : موضوع تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

سئوال های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

فصل دوم : پیشنیه تحقیق

مفهوم اختلالات روانی

دیدگاه های نظری در اختلالات روانی

ابعاد پرسشنامه

افسردگی

خصومت ( پرخاشگری )

ابراز وجود

روان پریشی

ویژگی اساسی دریسکوزها یا روان پریشی ها

پارانوئید

اسکیزوفرنی و علایم شاخص آن

اضطراب

فوبی

خود بیمار انگاری ( هیپوکندریا)

وسواس

انواع رفتارهای اجباری

انواع روش های درمانی بیماران دیالیزی

درمان روانی بیماران دیالیزی

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف و تحلیل داده ها

فرضیه آزمایی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع و مآخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ ساعت: 18:10

پایان نامه :مقایسه ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با همسالان در شرایط عادی رشته روان شناسی

تعداد صفحات ۹۰

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

چکیده
هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی بوده است. در این پژوهش سعی کردیم خلق و خوی کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار مؤلفه‌ی خلق و خو شامل: خلق و خوی منفی، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابزار احساسات و غریبگی کردن را با هم مقایسه کنیم.
جامعه‌ی آماری در این پژوهش، شامل ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و ۳۰ کودک نوپای همسال که در شرایط عادی رشد و پرورش می یابند، می‌باشد. که ما برای دسترسی به آنها، این کودکان را به صورت تصادفی از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران انتخاب کردیم.
وسیله‌ی اندازه‌گیری، آزمون ارزیابی تصویری خلق و خوی، کلارک استورات، فتیز پاتریک و گلدبرگ می‌باشد. این آزمون که برای اندازه‌گیری دشواری خلق و خوی کودکان نوپا در سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته شده است، خلق و خوی کودکان نوپا را از لحاظ، منفی بودن، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. که برای ارزیابی میزان پایایی و اعتبار آزمون در ایران، ابتدا آن را بر روی نمونه‌ای ۵۰ نفری از کودکان نوپای عادی که از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کردیم که میزان اعتبار آزمون ۹۳% درصد بدست آمد که نشان می‌دهد، آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است.
برای گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو را بین مادران ۳۰ کودک نوپا در شرایط عادی رشد و پرورش می‌یابند توزیع کردیم و از آنها خواستیم با دیدن هر موقعیت، گزینه‌ی پاسخ را که به صورت تصویری طراحی شده است را علامت بزنند. سپس پرسشنامه بین مربیان ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی توزیع و اطلاعات لازم گردآوری شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از شیوه‌های آمار توصیفی دسته‌بندی و خلاصه شد و میانگین و انحراف استاندارد آنها محاسبه گردید و در قسمت آمار استنباطی برای بررسی تفاوت گروه‌ها از لحاظ چند متغیر به طور همزمان از تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA)استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که دو گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و کودکان نوپا در شرایط عادی از لحاظ سر مؤلفه‌ی خلق و خوی منفی، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن با هم تفاوت معنا‌داری دارند ولی از لحاظ کندی سازگاری با تغییرات تفاوت معناداری بدست نیامد. در خلق و خوی منفی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در مقایسه با گروه همسالانشان خلق و خوی منفی بیشتری داشتند. در زمینه‌ی شدت ابراز احساسات نیز نسبت به گروه کودکان نوپا در شرایط عادی احساساتشان و با شدت بیشتری ابراز می‌کردند ولی در متغیر غریبگی کردن نتایج نشان داد که کودکان نوپا در شرایط عادی نسبت به گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در حضور افراد ناآشنا بیشتر غریبگی می‌کنند.

عنوان صفحه
فصل اول : چارچوب پژوهش
۱٫ ۱-چکیده
۱٫ ۲-مقدمه
۱٫ ۳-بیان مسأله
۱٫ ۴-اهمیت موضوع
۱٫ ۵-هدف پژوهش
۱٫ ۶-فرضیه‌های پژوهش
۱٫ ۷-تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش
فصل دوم : پیشینه‌‌ی تحقیق
۲٫ ۱-مقدمه
۲٫ ۲-تعریف خلق و خوی
۲٫ ۳-پیشینه‌ی نظری
۲٫ ۴-مؤلفه‌های خلق و خوی
۲٫ ۵-انواع خلق و خو
۲٫ ۶-ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا
۲٫ ۷-عوامل مؤثر در خلق و خو
۲٫ ۷٫ ۱-عوامل ژنتیکی
۲٫ ۷٫ ۲-عوامل محیطی
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۱-خانواده
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۲-مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی
۲٫ ۷٫ ۲٫ ۳-انواع دلبستگی
۲٫ ۷٫ ۳-شیوه‌های فرزند پروری
۲٫ ۷٫ ۳٫ ۱-انواع شیوه‌های فرزند پروری
۲٫ ۷٫ ۴-اصول انضباطی
۲٫ ۸-اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا
۲٫ ۹-محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌روزی
فصل سوم : روش تحقیق
۳٫ ۱-مقدمه
۳٫ ۲-جامعه‌ی آماری
۳٫ ۳-نمونه و روش نمونه‌گیری
۳٫ ۴-ابزار پژوهش
۳٫ ۵-روش گردآوری داده‌ها
۳٫ ۶-نوع پژوهش
۳٫ ۷-روش آماری
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴٫ ۱-مقدمه
تجزیه و تحلیل نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های
خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن
فصل پنجم :‌بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی دوم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی سوم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی چهارم پژوهش
بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی پنجم پژوهش
۵٫ ۷-محدودیت‌‌های پژوهش
۵٫ ۸-پیشنهاد‌های پژوهشی
۵٫ ۹-پیشنهاد‌های اجرایی
پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو
منابع فارسی
منابع انگلیسی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت: 18:59

پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان رشته روان شناسی

تعداد صفحات ۱۳۳

قیمت ۳۰۰۰۰تومان

در بین تمام نهادها، سازمان ها و موسسات اجتماعی خانواده نقش و اهمیتی خاص دارد، تمامی آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده‌ اند، همه مصلحین و اندیشمندان بر خانواده و اهمیت حیاتی آن بر جامعه، تاکید ورزیده‌ اند. بدرستی هیچ جامعه‌ ای نمی‌ تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده‌ های سالم برخوردار نباشد، باز بی هیچ شبهه هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدید آمده باشد .با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت بهداشت روانی افراد جامعه قائل است بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و سرانجام ریشه دار شدن این مشکلات که منجر به جدایی می‌ گردد ضروری بنظر می‌ رسد. تحقیقات انجام شده در خصوص خانواده تا سال ۱۹۷۰ حول محور طلاق و اثرات روانی و اجتماعی آن بر روی اعضای خانواده بوده است و در این میان نقش دین به عنوان یک عامل مهم‌ قابل توجه است. تا سال های اخیر معمولا نقش دین در بررسی‌ های مربوط به خانواده و رضایتمندی زناشویی نادیده گرفته شده است.

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها

فصل دوم : پیشینه پژوهش

دین و تعاریف آن

دو معنی برای دین در تاریخ ادیان

مشکلات مربوط به ارائه تعریف جامع از دین

خاستگاه و نقش دین

تاریخچه دینداری

ضرورت دینداری و خدا پرستی

ارزش زندگی دینی

آثار دین در زندگی

فواید دینداری در حیطه روان شناختی

نقش روانی دین

دین و جامعه

نقش اجتماعی دین

علل رویگردانی از دین

روش های اندازه گیری دینداری

تاریخچه روانشناسی دین

حوزه‌ های مطالعه روابط روان شناسی به دین

دیدگاه‌ های نظری در مورد دین

طلاق و تعریف آن

تاریخچه طلاق در جوامع قدیم

طلاق در ادیان

طلاق در کشور های مختلف

نظر اسلام پیرامون طلاق

مشکلات ناشی از طلاق

علل و عوامل طلاق

دیدگاه‌ های نظری پیرامون طلاق

تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق

فصل سوم : روش تحقیق

طرح پژوهشی

جامعه آماری

روش تحقیق

ابزار پژوهش

روش جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده‌ های آماری

توصیف داده‌ ها

تحلیل داده‌ ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه نتایج پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

پرسشنامه معبد

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ ساعت: 8:57

پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی

تعداد صفحات ۱۴۰

قیمت ۲۸۰۰۰تومان

به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد برصفات زراعی و شاخص های رشد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل آبیاری معمول یا آبیاری پس از ۶۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A ( شاهد) و تنش خشکی (قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد) و ارقام بهاره کلزا به عنوان عامل فرعی در ده سطح شامل ارقام Comet, Goliath ، Sw Hot Shot, Eagle, Sw 5001،۱۹-H،Hyola 401، Hyola 420 ، Option 500 و Quantum بودند. در این تحقیق از کلیه مراحل فنولوژیکی گیاه یادداشت برداری به عمل آمد. همچنین صفاتی نظیر: ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، قطر ساقه ، طول خورجین ساقه اصلی، شاخه فرعی، طول خورجین، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه فرعی ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و درصد روغن دانه و عملکرد روغن دانه، اندازه گیری شدند.نتایج حاصل نشان داد که اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات تعداد شاخه فرعی دربوته، قطر ساقه، طول خورجین شاخه فرعی، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد روغن دانه معنی دار گردید.

همچنین اثر رقم بر صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، طول خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، طول خورجین، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار شد. اثرات متقابل آبیاری و رقم نیز بر صفات ارتفاع بوته وعملکرد بیولوژیک معنی دار گردید. تعداد خورجین در بوته در شرایط تنش خشکی درکلیه ارقام کاهش یافت( البته غیرمعنی دار). بیشترین تعداد دانه در خورجین در شرایط آبیاری معمول به رقم Quantum (7/18 عدد) و در شرایط تنش خشکی به رقم Option 500 (1/12عدد) اختصاص یافت. بیشترین وزن هزار دانه در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی به ترتیب با میانگین ۵۲/۴ و ۴۹/۴ گرم مربوط به رقم Hyola 401 و کمترین آن با میانگین ۴۴/۳ گرم مربوط به Comet بود. ارقام Option 500،۱۹-H،Eagle و Comet به ترتیب با میانگین ۴۷۲۵،۴۵۶۷،۴۴۶۷ و ۴۴۱۹ کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه را در شرایط آبیاری معمول دارا بودند. همچنین ارقام ۱۹-H, Option 500, Hyola 420 , Sw 5001 , Eagle به ترتیب با میانگین ۳۸۸۹ ، ۳۸۶۳،۳۸۳۱،۳۷۳۱ ،۳۷۰۸ کیلوگرم در هکتار، ارقام برتر در شرایط کم آبی ( قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد) بودند که از لحاظ عملکرد روغن دانه نیز جزء ارقام برتر بوده‌اند. بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک در شرایط آبیاری معمول با میانگین ۱۹۳۹۰ کیلوگرم در هکتار به رقم Eagle و در شرایط تنش خشکی با میانگین ۱۱۴۲۰ کیلوگرم در هکتار به رقم Hyola 401 تعلق داشت. شاخص برداشت بالاتر رقم Option 500 (295/0) در شرایط آبیاری معمول و همچنین شاخص برداشت بالاتر رقم Hyola 401 (274/0)‌در شرایط تنش خشکی نسبت به سایر ارقام مورد بررسی، بیان گر این است که این ارقام، درصد بیشتری از مواد فتوسنتزی را در شرایط مختلف رطوبتی به دانه ها اختصاص داده اند. همبستگی ساده صفات مورد آزمون نشان داد که عملکرد دانه با شاخص برداشت، عملکرد روغن دانه، درصدروغن دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد خورجین در شاخه فرعی، طول خورجین شاخه فرعی، قطر ساقه و تعداد شاخه فرعی در بوته همبستگی مثبت بسیار معنی دار و با طول خورجین بوته، همبستگی مثبت معنی دار نشان داد. در بررسی شاخص های رشد مشخص گردید که تنش خشکی سبب کاهش وزن خشک کل گیاه (TDW)، وزن خشک برگ (LDW) و شاخص سطح برگ (LAT) گردید. البته در شرایط تنش خشکی، بالاترین وزن خشک کل گیاه با میانگین۸/۲۴۷۷ گرم بر متر مربع مربوط به رقمHyola 420، بالاترین وزن خشک برگ با میانگین۷/۳۳۰ گرم بر مترمربع مربوط به رقمOption 500 و بالاترین شاخص سطح برگ با میانگین ۶۴/۵ مربوط به رقم Sw 5001 بود. بر پایه نتایج حاصله می توان این گونه استنباط نمود که ارقام ۱۹-H , Option 500,Eagle نسبت به سایر ارقام مورد بررسی، سازگاری بهتری با تنش خشکی داشتند و توانستند هم در شرایط آبیاری معمول و هم در شرایط تنش خشکی عملکرد بالاتری را تولید نمایند. بنابراین این سه رقم قابل توصیه از دیدگاه زراعت در شرایط تنش کم آبی ( دو بار آبیاری کمتر نسبت به شرایط معمول ) می باشند.

فهرست :

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

 تاریخچه

 کلیاتی دربارة کلزا

 اهمیت و جایگاه کلزا در ایران

 سطح زیرکشت، تولید و عملکرد کلزا در جهان و ایران

 ترکیب شیمیایی دانه کلزا

 خصوصیات گیاه شناسی

 ریشه

 ساقه

 برگ

 گل

 میوه

 دانه کلزا

 مراحل فنولوژی

 اکولوژی کلزا

 کاشت

 آماده سازی زمین

 تاریخ کاشت

 میزان بذر وتراکم بوته

 عمق و ابعاد کاشت

 روش کاشت

 داشت

 نیازهای غذایی

 علف‌های هرز

 آفات و بیماری‌ها

 برداشت

 خرمن کوبی

 انبار کردن

فصل دوم : بررسی منابع

 تنش

 تنش خشکی یا تنش آبی

 مکانیزم‌های مقاومت به خشکی

 تنظیم اسمزی

 تأثیر تنش خشکی بر رشد برگ

 تأثیر تنش خشکی بر رشد ساقه و برگ

 عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ورژیمهای رطوبتی

 تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه

 تأثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد

 تعداد خورجین در گیاه بوته

 تعداد دانه در خورجین

 وزن هزار دانه

 شاخص برداشت

 تأثیر تنش خشکی بر صفات کیفی

 درصد روغن دانه

 تجزیه و تحلیل رشد

 تجمع ماده خشک

 شاخص سطح برگ

فصل سوم : مواد و روش ها

 مشخصات محل اجرای آزمایش

 مشخصات آزمایش

 معرفی تیمارها

 طرح آزمایشی

 تجزیه آماری

 عملیات زراعی

 آماده سازی زمین

 کاشت

 داشت

 برداشت

 برآورد شاخص های رشد

 نمونه برداری

 تعیین سطح برگ

 تعیین وزن خشک برگ و وزن خشک کل

 اندازه گیری صفات کمی

 اندازه گیری صفات کیفی مورد مطالعه

 تعیین درصد روغن دانه

 تعیین مراحل فنولوژیکی

فصل چهارم : نتایج و بحث

 تأثیر تنش خشکی بر ویژگیهای مورفولوژیکی، ساختاری و زراعی

 ارتفاع بوته

 تعداد شاخه فرعی در بوته

 قطر ساقه

 طول خورجین ساقه اصلی

 طول خورجین شاخه فرعی

 طول خورجین بوته

 تعداد خورجین در ساقه اصلی

 تعداد خورجین در شاخه فرعی

 تعداد خورجین در بوته

 تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی

 تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی

 تعداد دانه در خورجین

 وزن هزار دانه

 عملکرد دانه

 عملکرد بیولوژیک

 شاخص برداشت

 تأثیر تنش خشکی بر روی صفات کیفی

 درصد روغن دانه

 عملکرد روغن دانه

 تأثیر تنش خشکی بر روی شاخص‌های رشد

 وزن خشک کل گیاه

 روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی

 روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

 روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

 وزن خشک برگ

 روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی..

روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

 شاخص سطح برگ

 روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی

روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

 همبستگی ساده صفات مورد مطالعه

 نتیجه گیری کلی

 پیشنهادات

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ساعت: 9:48

پایان نامه تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران شان رشته روان شناسی

تعداد صفحات ۱۳۱

قیمت ۳۹۳۰۰ تومان

پایان نامه  حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دختران شان است. جامعه آماری شامل ۶۰ نفر، که ۳۰ نفر مادران و ۳۰ نفر دختران شان را شامل ‌می باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده. تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زناشویی Enrich است که از هر یک از مادران و دختران از این تست ها گرفته شده. پس از تحقیقات و مطالعات با استفاده از آزمون معنا دار ضریب همبستگی و پرستون مشخص شد که بین متغیر رضایت زناشویی و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه ما پذیرفته می شود. رضایت از زندگی زناشویی نکات زیادی لازم دارد که باید مورد توجه باشد زیرا رضایت در اثر ارضای نیازهای اساسی انسان ها به وجود می آید. انجام خواسته ها باید یک ارتباط دو سویه و متقابل باشد و در روابط بیابین با مدیریت آگاهانه ای وارد عمل شد. مثلا باید برای همسر مستمع خوبی بود و با توجه به شخصیت طرف مقابل باعث برانگیختن نقاط مثبت او شد و با کمال علاقه و حوصله به خواسته ها و امیال ایشان توجه کرد و در حد توان در انجام آنها تلاش و کوشش به عمل آورد زیرا این کوشش ها دلیل بر احترام و علاقه است و یا مثلا میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد عرضه کرد.

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

بیان فرضیه

اهداف تحقیق

تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : پیشینه پژوهش

متغیرهای تحقیق

تعریف رضایت مندی ازدواج

تاریخچه ازدواج

ازدواج در غرب

ازدواج در ایران

انواع ازدواج

ازدواج از نظر برخی از اندیشمندان

ازدواج از نظر مکاتب مختلف

ازدواج در اسلام

دیدگاه قرآن در مورد ازدواج

ازدواج از نظر روان شناسان

فلسفه ازدواج

تعریف عزت نفس

عزت نفس از دیدگاه قرآن و احادیث و دانشمندان اسلامی

منابع عزت نفس

عوامل موثر بر عزت نفس

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس تحصیلی

عزت نفس خانوادگی

عزت نفس تصور جسمانی

عزت نفس کلی

تحقیقات انجام شده در ایران

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich

روایی و اعتبار پرسشنامه

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه

آزمون عزت نفس آیزنک

طرح و شیوه اجرای تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات

پیشنهادات

خلاصه

نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ساعت: 8:53

پایان نامه محاسبات ابری رشته فناوری اطلاعات

تعداد صفحات ۱۴۵

قیمت ۲۹۰۰۰ تومان

نوع فایل: PDF

محاسبات ابری به برنامه و سرویس های اشاره دارد که در یک شبکه توزیع شده اجرا می شود و از منابع مجازی استفاده میکند، همچنین از طریق پروتکل های رایج اینترنت و استاندارد های شبکه قابل دستیابی میباشند. برای درک محاسبات ابری از تمامی جنبه ها لازم است انواع مختلف ابر را طبقه بندی کنیم. مدل اول ابر بر این مبناست که ابر کجا مستقر شده است (مدل استقرار) و مدل دوم بر این مبناست که چه نوع سرویسی را عرضه میکند (مدل سرویس). محاسبات ابری مزایای بسیاری دارد و در صنعت و در بین عموم محبوبیت بالایی کسب کرده است و معایبی دارد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم. تقاضاهای روبه رشد زیرساختهای ابری مصرف انرژی را در مراکز دادهها افزایش داده است که این موضوع مهمی است. مصرف بالای انرژی نه تنها منجر به هزینه های عملکردی بالا میشود و سوددهی فراهم کنندگان ابر را کاهش میدهد بلکه به انتشار بالای کربن منجر میشود که برای محیط زیست متناسب نیست. تحقیقات زیادی پیشنهاد شده تا مراکز داده هایی با کارایی انرژی بالا بسازند و از تکنیکهایی مثل مجازی سازی و تثبیت استفاده کنند. این راه حلها مقرون به صرفه هستند را بیان نمیکنند. ما یک چهارچوب با معماری ابری در جهت کاربر پیشنهاد دادهایم یعنی معماری ابری سبز با کربن گرا که مسئله محیطی را از مصرف کلی منابع محاسبات ابر بیان میکند و نیز عواملی که باعث مصرف انرژی بیشتر میشود را مورد مطالعه قرار میدهیم. ویژگی های تواناسازی محاسبات ابری سبز را مطرح کرده ایم که به سبز بودن محاسبات ابری کمک میکند. الگوهای محاسبات ابری و کاربرد انرژی که شامل اجزای مختلف ابر و کارایی انرژی را ارائه میدهیم. این چهارچوب ابری سبز طوری طراحی شده که میتواند مصرف انرژی کلی را از طریق واسطه گر سبز، درخواست کاربر حفظ میکند. در این چهاچوب، به راهنمای انتشار کربن و پیشنهاد ابری سبز که کارایی انرژی هر فراهمکننده ابری را حفظ کرده و منجر میشود که فراهم کنندگان سرویسهای ابری خود را سبز بسازند. ما همچنین مصرف انرژی هر کاربر را در هر سرویس ابری ارزیابی کردهایم و با استفاده از الگوهای مصرف انرژی مطرح شده در این بخش که مصرف انرژی و عملکرد انتقال و سوئیچینگ و تجهیزات محاسباتی را که در آن سرویس محاسباتی ابر عمل میکند و نیز الگوهای مصرف انرژی شبکه، انتقال و راه گزینی، پایانهها و کامپیوترهای مشتری را نشان میدهیم را مورد بررسی و مقایسه قرار میدهیم

پیشگفتار

فصل اول: محاسبات ابری

معرفی محاسبات ابری

کاربرد محاسبات ابری

مشخصه اصلی محاسبات ابری

عناصر زیر بنایی محاسبات ابری

مجازی سازی

پردازش شبکه ای

معماری مبتنی بر سرویس (SOA)

مدلهای سرویس دهی

نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS)

سکو به عنوان سرویس (PaaS)

زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)

مشخصات محاسبات ابری

اجزای محاسبات ابری

الگوهای استقرار محاسبات ابری

ابر عمومی

ابر خصوصی

ابر هیبرید

چالشها

مسائل امنیتی پردازش ابری

مزایا

معایب

محاسبات ابری سبز: تحلیل و بررسی الگوهای مصرف انرژی

الگوهای سرویسهای ابری

نرم افزار به عنوان سرویس

ذخیره سازی به عنوان سرویس

پردازش به عنوان سرویس

خلاصه الگوها و نتایج

الگو مصرف انرژی

تجهیزات کاربر

مراکز دادهها

شبکه

تحلیل سرویسهای ابری

ذخیره سازی به عنوان سرویس

نرم افزار به عنوان سرویس

پردازش به عنوان سرویس

خلاصه نتایج

آینده محاسبات ابری

پیشبینی مصرف انرژی تجهیزات

ذخیره سازی به عنوان سرویس

نرم افزار به عنوان سرویس

پردازش به عنوان سرویس

بحث و بررسی

الگوی محاسبات ابری و کاربرد انرژی

نرم افزارهای کاربردی ابر / کاربر

پشته ی نرم افزاری ابری برای سطح SaaS ، PaaS ، IaaS

ابزارهای شبکه

مراکز داده ها

فصل چهارم: محاسبات ابری سبز و قابلیت سازگاری با محیط

ویژگی تواناسازی محاسبات ابری

ارائه دینامیک

چند مالکیتی

بهره وری سرورهای سودمند

کارایی مراکزداده

در جهت کارایی محاسبات ابری (حالت فعلی)

برنامه کاربردی

پشته برنامه کاربردی ابر

سطح مراکزداده ها

معیار و نظارت

زیرساخت شبکه

معماری ابری سبز

فراهم کننده IaaS

فصل پنجم: چهارچوب ابری سبز برای بهبود کارایی ابر کربن

کارهای مرتبط

معماری ابری سبز با کربن گرا

سومین بخش

واسطه گر سبز

فراهم کننده: میان افزار سبز

ارزیابی عملکردها و نتایج

فصل ششم: نتیجه گیری و بررسیهای بیشتر


نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱ ساعت: 16:39

پایان نامه : بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان رشته روان شناسی

تعداد صفحات ۹۵

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان اعم از بخش های مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت گرفته است. تعداد ۱۰۰ نفر از کل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربک توزیع شده است. هدف از پژوهش، اندازه گیری و مقایسه شیوع افسردگی در بخش های مختلف  و رابطه بین متغیر های زیر با افسردگی از طریق آزمون یک مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ( سن، جنس و وضعیت تحصیلی، سابقه بیماری و…….) می باشد. بین نوع بخش و میزان بروز افسردگی رابطه معنا درای وجود نداشته و در میان متغیر های فوق فقط میزان افسردگی با جنسیت رابطه معنا داری بدست آمده  است. پرسنل بیمارستان به نظر می رسد افسردگی به میزان زیادی وابسته به مسائل کلی جامعه می باشد که بعنوان بخش مهمی از آن به شمار می آیند. فشار حرفه ای، تماس با بیماران دارای مشکلات و درد های طاقت فرس، انتقال فشار های همراهان بیمار وعدم توفیق درمان افسردگی زا خواهند بود.

فصل اول : کلیات

مقدمه پژوهش

بیان مسئله

اهمیت مسئله پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه ها و یا سوالات پژوهش

تعریف واژگان

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمه

بررسی نظریه ها و فرضیات مربوط به موضوع پژوهش

اپیدیولوژی یا همه گیری شناسی افسردگی

سابقه تحقیقات در مورد افسردگی

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

تعریف جامعه پژوهش

تعداد و نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه

نوع پژوهش و روش انجام کار

ابزار بکارگیری

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

رعایت نکات اخلاقی

فصل چهارم : یافته های پژوهش

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و تفسیر نتایج پژوهش

نتیجه گیری نهایی

محدودیت ها و پیشنهادات

فهرست منابع

پیوست

پرسشنامه اجتماعی

پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه رضایت شغلی

پاسخنامه پرسشنامه

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ ساعت: 9:12

پایان نامه ssL و امنیت دیجتالی رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات ۷۸

قیمت ۱۵۶۰۰

فهرست مطالب

 

1- مقدمه

امضاي ديجيتال و امنيت ديجيتالي  چيست ......................................................................4

گواهينامه ديجيتالي چيست و چرا ما به يکي نياز داريم؟.....................................................5

ثبت نام براي يک گواهينامه ديجيتالي..............................................................................6

پخش کردن گواهينامه ديجيتالي......................................................................................6

انواع مختلف گواهينامه ديجيتالي....................................................................................7

سطوح مختلف گواهينامه هاي الکترونيکي.........................................................................7

 امضاي ديجيتالي از ديد برنامه نويسي..............................................................................8

چگونه يک امضاي ديجيتالي درست کنيم؟............................................................................9

نحوه عملکرد يک امضاي ديجيتال.......................................................................................11

نحوه ايجاد و استفاده از کليد ها.........................................................................................12

حملات ممكن عليه امضاء هاي ديجيتالي...........................................................................12

مرکز صدور گواهينامه چيست؟........................................................................................13

 رمزنگاري چيست؟.......................................................................................................14

اهداف CA ................................................................................................................15

نکاتي در مورد گواهينامه ها...........................................................................................16

تشخيص هويت از طريق امضاي ديجيتالي.......................................................................16

امضاي ديجتالي زيربناي امنيت تبادلات الکترونيکي..........................................................17

گفتگو با دبير کميته IT دفتر مطالعات فناوري رياست جمهوري............................................18

2- SSL چيست؟

1-2 InstantSSL چيست؟...............................................................................................25

2-2 تکنولوژي پيشرفته تائيد کردن (Authentication)..................................................25

3-2 دسترسي آنلاين به پروفايل تجاري تان ....................................................................25

3- مفاهيم رمز گذاري

1-3 معرفي و اصطلاحات ...............................................................................................25

2-3 معرفي الگوريتمهاي رمزنگاري ...................................................................................27

3-3 رمزنگاري کليد – عمومي ..........................................................................................28

4-3 مقدار Hash .........................................................................................................29

5-3 آيا شما معتبر هستيد ؟ ............................................................................................30

6-3 سيستمهاي کليد متقارن .........................................................................................33

7-3 سيستمهاي کليد نامتقارن........................................................................................35

4-  ساختار و روند آغازين پايه گذاري يک ارتباط امن

1-4  پروتکل هاي مشابه .................................................................................................41

5-  مفهوم گواهينامه در پروتکل SSL

1-5  مراکز صدور گواهينامه ........................................................................................42

2-5 مراحل کلي برقراري و ايجاد ارتباط امن در وب ............................................................43

3-5  نکاتي در مورد گواهينامه ها ..................................................................................44

4-5 تشخيص هويت  ................................................................................................45

 

6 مشکلات و معايب SSL

1-6  مشکل امنيتي در SSL    ......................................................................................60

2-6  مشکلات تجارت الکترونيکي در ايران .......................................................................60

ضميمه 1 : پياده سازي  SSL در Windows 2000 Server..................................................62

ضميمه 2 : پراکسي (Proxy)......................................................................................66

واژه نامه.......................................................................................................................77

فهرست منابع............................................................................................................78

امضاي ديجيتال و امنيت ديجيتالي  چيست ؟

امضاي ديجيتال براي فايل هاي اطلاعاتي همان كار را انجام مي دهد كه امضاي شما بر روي سند كاغذي انجام مي دهد.امضاي ديجيتال و امضاي دست‎نويس هر دو متكي بر اين واقعيت هستند كه پيداكردن دو نفر با يك امضا تقريباً غيرممكن است. باامضاي ديجيتال اصل بودن و صداقت يك پيغام يا سند و يا فايل اطلاعاتي تضمين ميشود. به منظور ايجاد امضاي ديجيتال از يک الگوريتم رياضي به منظور ترکيب اطلاعات در يک کليد با اطلاعات پيام ، استفاده مي شود . ماحصل عمليات ، توليد رشته اي مشتمل بر مجموعه اي از حروف و اعداد است .يک امضاي ديجيتال صرفا" به شما نخواهد گفت که " اين شخص يک پيام را نوشته است " بلکه در بردارنده اين مفهوم مهم است که : "اين شخص اين پيام را نوشته است " .

از نگاهي ديگر يک گواهينامه ديجيتالي يک فايل ديجيتالي است که به صورت رمزگذاري شده اي حاوي اطلاعاتي از قبيل کليد عمومي و ساير اطلاعات دارنده خود است. دارنده مي تواند يک شخص، يک شرکت، يک سايت و يا يک نرم افزار باشد. مانند يک گواهينامه رانندگي که عکس صاحب خود را به همراه ساير اطلاعات در مورد دارنده آن، شامل مي شود، يک گواهينامه ديجيتالي نيز يک کليد عمومي را به اطلاعاتي در مورد دارنده آن متصل مي کند.در کلام ديگر، گواهينامه ديجيتالي آليس، تصديق مي کند که کليد عمومي به او و تنها او تعلق دارد. به همراه کليد عمومي، يک گواهينامه ديجيتالي حاوي اطلاعاتي در مورد شخص حقيقي يا حقوقي دارنده آن مي باشد، که براي شناسايي دارنده، و (بر اين اساس که گواهينامه ها محدود مي باشند)، تاريخ ابطال آنرا نمايش مي دهد.

دفاتر ثانويه مطمئن صادر کننده گواهينامه، هويت شخص دارنده گواهينامه را قبل از آنکه تصديق کنند، چک مي کنند .بخاطر اينکه گواهينامه ديجيتالي اکنون يک فايل اطلاعاتي کوچک است، اصل بودن آن توسط امضاي ديجيتالي خودش قابل بررسي است لذا به همان صورتي که يک امضاي ديجيتالي را تاييد مي کنيم به همان صورت از صحت امضاي ديجيتالي به اصل بودن گواهينامه پي خواهيم برد.

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 8:18

پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت :بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي  و شاخص‌هاي رشد ارقام بهاره كلزا

تعداد صفحات ۱۴۰

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده............................................................................................. 1

مقدمه.......................................................................................................................... 3

 

فصل اول: كليات......................................................................................... 6

1-1- تاريخچه............................................................................................................. 7

1-2- كلياتي دربارة كلزا............................................................................................... 8

1-3- اهميت وجايگاه كلزا در ايران............................................................................... 10

1-4- سطح زيركشت، توليد وعملكرد كلزا در جهان و ايران............................................ 12

1-5- تركيب شيميايي دانه كلزا...................................................................................... 14

1-6- خصوصيات گياه شناسي....................................................................................... 16

1-6-1- ريشه.......................................................................................................... 16

1-6-2- ساقه........................................................................................................... 17

1-6-3- برگ........................................................................................................... 18

1-6-4- گل............................................................................................................. 18

1-6-5- ميوه............................................................................................................ 18

1-6-6- دانه كلزا..................................................................................................... 19

1-7- مراحل فنولوژي................................................................................................... 19

1-8- اكولوژي كلزا...................................................................................................... 19

1-9- كاشت ............................................................................................................... 22

1-9-1- آماده سازي زمين......................................................................................... 22

1-9-2- تاريخ كاشت............................................................................................... 22

1-9-3- ميزان بذر وتراكم بوته.................................................................................. 23

1-9-4- عمق و ابعاد كاشت...................................................................................... 23

1-9-5- روش كاشت............................................................................................... 23

1-10- داشت.............................................................................................................. 24

1-10-1- نيازهاي غذايي.......................................................................................... 24

1-10-2- علف‌هاي هرز........................................................................................... 24

1-10-3- آفات و بيماري‌ها...................................................................................... 25

1-11- برداشت........................................................................................................... 26

1-11-1- خرمن كوبي.............................................................................................. 26

1-12- انبار كردن......................................................................................................... 27

 

فصل دوم : بررسي منابع........................................................................................ 28

2-1- تنش.................................................................................................................. 29

2-2- تنش خشكي يا تنش آبي..................................................................................... 29

2-3- مكانيزم‌هاي مقاومت به خشكي............................................................................. 30

2-4- تنظيم اسمزي...................................................................................................... 33

2-5- تأثير تنش خشكي بر رشد برگ............................................................................ 34

2-6- تأثير تنش خشكي بر رشد ساقه و برگ................................................................. 35

2-7- عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكي ورژيمهاي رطوبتي..................................... 36

2-8- تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه......................................................................... 39

2-9- تأثير تنش خشكي بر اجزاي عملكرد..................................................................... 41

2-9-1- تعداد خورجين در گياه بوته.......................................................................... 41

2-9-2- تعداد دانه در خورجين................................................................................. 42

2-9-3- وزن هزار دانه............................................................................................. 43

2-9-4- شاخص برداشت......................................................................................... 44

2-10- تأثير تنش خشكي بر صفات كيفي...................................................................... 45

2-10-1- درصد روغن دانه...................................................................................... 45

2-11- تجزيه و تحليل رشد.......................................................................................... 46

2-11-1- تجمع ماده خشك..................................................................................... 48

2-11-2- شاخص سطح برگ................................................................................... 49

 

فصل سوم : مواد و روش ها............................................................................... 51

3-1- مشخصات محل اجراي آزمايش........................................................................... 52

3-2- مشخصات آزمايش.............................................................................................. 52

3-2-1- معرفي تيمارها............................................................................................. 52

3-2-2- طرح آزمايشي............................................................................................. 53

3-2-3- تجزيه آماري............................................................................................... 54

3-3- عمليات زراعي.................................................................................................... 54

3-3-1- آماده سازي زمين......................................................................................... 54

3-3-2- کاشت........................................................................................................ 54

3-3-3- داشت........................................................................................................ 55

3-3-4- برداشت...................................................................................................... 55

3-4- برآورد شاخص هاي رشد.................................................................................... 55

3-4-1- نمونه برداري............................................................................................... 56

3-4-2- تعيين سطح برگ......................................................................................... 56

3-4-3- تعيين وزن خشك برگ و وزن خشك كل..................................................... 56

3-5- اندازه گيري صفات كمي...................................................................................... 56

3-6- اندازه گيري صفات كيفي مورد مطالعه................................................................... 58

3-6-1- تعيين درصد روغن دانه............................................................................... 58

3-7- تعیین مراحل فنولوژیکی...................................................................................... 59

 

فصل چهارم : نتايج و بحث..................................................................................... 60

4-1- تأثير تنش خشكي بر ويژگيهاي مورفولوژيكي، ساختاري و زراعي........................... 61

4-1-1- ارتفاع بوته.................................................................................................. 61

4-1-2- تعداد شاخه فرعي در بوته............................................................................ 64

4-1-3- قطر ساقه.................................................................................................... 67

4-1-4- طول خورجين ساقه اصلي............................................................................ 70

4-1-5- طول خورجين شاخه فرعي........................................................................... 73

4-1-6- طول خورجين بوته...................................................................................... 76

4-1-7- تعداد خورجين در ساقه اصلي...................................................................... 79

4-1-8- تعداد خورجين در شاخه فرعي..................................................................... 83

4-1-9- تعداد خورجين در بوته................................................................................ 87

4-1-10- تعداد دانه در خورجين ساقه فرعي.............................................................. 91

4-1-11- تعداد دانه در خورجين شاخه فرعي............................................................ 94

4-1-12- تعداد دانه در خورجين............................................................................... 98

4-1-13- وزن هزار دانه........................................................................................... 102

4-1-14- عملكرد دانه.............................................................................................. 105

4-1-15- عملكرد بيولوژيك..................................................................................... 109

4-1-16- شاخص برداشت....................................................................................... 113

4-2- تأثير تنش خشكي بر روي صفات كيفي................................................................ 116

4-2-1- درصد روغن دانه........................................................................................ 116

4-2-2- عملكرد روغن دانه...................................................................................... 120

4-3- تأثير تنش خشكي بر روي شاخص‌هاي رشد......................................................... 124

4-3-1- وزن خشك كل گياه.................................................................................... 124

       4-3-1-1- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی................. 124

       4-3-1-2- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول.......... 125

       4-3-1-3- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی............. 126

4-3-2- وزن خشك برگ......................................................................................... 128

    4-3-2-1- روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی.. 128

    4-3-2-2- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول........ 129

    4-3-2-3- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی.......... 130

4-3-3- شاخص سطح برگ..................................................................................... 131

       4-3-3-1-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی..... 131

      4-3-3-2-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول....... 132

       4-3-3-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی....... 133

4-4- همبستگي ساده صفات مورد مطالعه....................................................................... 134

4-5- نتيجه گيري كلي.................................................................................................. 138

4-6- پيشنهادات.......................................................................................................... 139

 

فهرست منابع.............................................................................................................. 140

چكيده

به منظور بررسي اثر تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد برصفات زراعي و شاخص هاي رشد ارقام بهاره كلزا (Brassica napus L.) آزمايشي به صورت كرت‌هاي يك بار خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سال 83-1382 در مزرعه تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا شد. در اين آزمايش، آبياري به عنوان عامل اصلي در دو سطح شامل آبياري معمول يا آبياري پس از 60 ميلي‌متر تبخير از تشتك كلاس A ( شاهد) و تنش خشكي (قطع آبياري از مرحله خورجين دهي به بعد) و ارقام بهاره كلزا به عنوان عامل فرعي در ده سطح شامل ارقام Comet, Goliath ، Sw Hot Shot, Eagle, Sw 5001،19-H،Hyola 401، Hyola 420 ، Option 500 و Quantum بودند. در اين تحقيق از كليه مراحل فنولوژيكي گياه يادداشت برداري به عمل آمد. همچنين صفاتي نظير: ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، قطر ساقه ، طول خورجين ساقه اصلي، شاخه فرعي، طول خورجين، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي ، تعداد خورجين در بوته ، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت و درصد روغن دانه و عملكرد روغن دانه، اندازه گيري شدند.نتايج حاصل نشان داد كه اثر سطوح مختلف آبياري بر صفات تعداد شاخه فرعي دربوته، قطر ساقه، طول خورجين شاخه فرعي، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملكرد روغن دانه معني دار گرديد. همچنين اثر رقم بر صفاتي نظير ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، طول خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، طول خورجين، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملكرد دانه معني دار شد. اثرات متقابل آبياري و رقم نيز بر صفات ارتفاع بوته وعملكرد بيولوژيك معني دار گرديد. تعداد خورجين در بوته در شرايط تنش خشكي دركليه ارقام كاهش يافت( البته غيرمعني دار). بيشترين تعداد دانه در خورجين در شرايط آبياري معمول به رقم Quantum (7/18 عدد) و در شرايط تنش خشكي به رقم Option 500 (1/12عدد) اختصاص يافت. بيشترين وزن هزار دانه در شرايط آبياري معمول و تنش خشكي به ترتيب با ميانگين 52/4 و 49/4 گرم مربوط به رقم Hyola 401 و كمترين آن با ميانگين 44/3 گرم مربوط به Comet بود. ارقام Option 500،19-H،Eagle و Comet به ترتيب با ميانگين 4725،4567،4467 و 4419 كيلوگرم در هكتار، بيشترين عملكرد دانه را در شرايط آبياري معمول دارا بودند. همچنين ارقام 19-H, Option 500, Hyola 420 , Sw 5001 , Eagle به ترتيب با ميانگين 3889 ، 3863،3831،3731 ،3708 كيلوگرم در هكتار، ارقام برتر در شرايط كم آبي ( قطع آبياري از مرحله خورجين دهي به بعد) بودند كه از لحاظ عملكرد روغن دانه نيز جزء ارقام برتر بوده‌اند. بيشترين ميزان عملكرد بيولوژيك در شرايط آبياري معمول با ميانگين 19390 كيلوگرم در هكتار به رقم Eagle و در شرايط تنش خشكي با ميانگين 11420 كيلوگرم در هكتار به رقم Hyola 401 تعلق داشت. شاخص برداشت بالاتر رقم Option 500 (295/0) در شرايط آبياري معمول و همچنين شاخص برداشت بالاتر رقم Hyola 401 (274/0)‌در شرايط تنش خشكي نسبت به ساير ارقام مورد بررسي، بيان گر اين است كه اين ارقام، درصد بيشتري از مواد فتوسنتزي را در شرايط مختلف رطوبتي به دانه ها اختصاص داده اند. همبستگي ساده صفات مورد آزمون نشان داد كه عملكرد دانه با شاخص برداشت، عملكرد روغن دانه، درصدروغن دانه، تعداد خورجين در بوته، تعداد خورجين در شاخه فرعي، طول خورجين شاخه فرعي، قطر ساقه و تعداد شاخه فرعي در بوته همبستگي مثبت بسيار معني دار و با طول خورجين بوته، همبستگي مثبت معني دار نشان داد. در بررسي شاخص هاي رشد مشخص گرديد كه تنش خشكي سبب كاهش وزن خشك كل گياه (TDW)، وزن خشك برگ (LDW) و شاخص سطح برگ (LAT) گرديد. البته در شرايط تنش خشكي، بالاترين وزن خشك كل گياه با ميانگين8/2477 گرم بر متر مربع مربوط به رقمHyola 420، بالاترين وزن خشك برگ با ميانگين7/330 گرم بر مترمربع مربوط به رقمOption 500 و بالاترين شاخص سطح برگ با ميانگين 64/5 مربوط به رقم Sw 5001 بود. بر پايه نتايج حاصله مي توان اين گونه استنباط نمود كه ارقام 19-H , Option 500,Eagle نسبت به ساير ارقام مورد بررسي، سازگاري بهتري با تنش خشكي داشتند و توانستند هم در شرايط آبياري معمول و هم در شرايط تنش خشكي عملكرد بالاتري را توليد نمايند. بنابراين اين سه رقم قابل توصيه از ديدگاه زراعت در شرايط تنش كم آبي ( دو بار آبياري كمتر نسبت به شرايط معمول ) مي باشند.

لغات کلیدی: ارقام کلزا، تنش خشکی، عملکرد و اجزاء عملکرد، شاخص های رشد.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 9:35

پایان نامه بررسی تکنولوژی نساجی رشته : مهندسی تکنولوژی نساجی

تعداد صفحات ۱۲۵

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن به قدری متنوع بوده است که می توان به جرات ان را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی به حساب آورد. اگر اولین تحول بزرگ صنعت و نساجی را در قرن نوزدهم به کار افتادن چرخ های این صنعت توسط نیروی مکانیکی بدانیم، به طور قطع دوم تحول بزرگ صنعت نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روش های جدید رسیدنگی مانند تولید الیاف فیلامنت ریسندگی اوین اند، و در بافندگی ماشین های بافندگی بی ماکرو و ماشین های بافندگی چند فازی انجام گرفته است.

مقدمه

تاریخچه در مورد تکنولوژی نساجی

خلاصه مطالب تکنولوژی نساجی و اقتصادی

بررسی تکنولوژی نساجی

ماشین های بافندگی با ماکو

ماشین های بافندگی بی ماکو

مقایسه ماشین های بافندگی با ماکو و بی ماکو و مکانیزم های راپیری

بررسی اقتصادی

ویژگی های ماشین های بافندگی بی ماکو جدید

ماشین های بافندگی با ماکو

اجزای یک دستگاه بافندگی

اسکلت ماشین بافندگی

میل لنگ ، کلاچ و الکتروموتور ماشین بافندگی

ترمز

محور بادامک های ضربه

دفتین

ماکو

ترمز نخ پود در داخل ماکو

مضراب

کناره گیر پارچه

ورد ماشین بافندگی

میل میلک

لامل و دنده شانه ای

غلتک نخ تار (اسنو)

پل نخ تار

میله های تقسیم کننده نخ تار

غلتک کشیدن پارچه ( غلتک خار دار – غلتک سمباده ای )

غلتک پیچیدن پارچه

عملیات مختلف در ماشین بافندگی ( دایره زمانی )

مکانیزم های تسکیل دهنه

مکانیزم تشکیل دهنه کار

انواع دهنه

نوع تشکیل دهنه

چگونگی تشکیل دهنه

انواع دهنه در لحظه دفتین زدن

لحظه تشکیل دهنه

انواع مکانیزم های تشکیل دهنه

مکانیزم تشکیل دهنه بادامک

مکانیزم تشکیل دهنه دابی

مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد

طرح بادامک و انواع آن

تئوری پود گذاری و دفین زدن

محاسبه سرعت ماکو

علل سریعتر کردن ماشین های بافندگی بی ماکو

تعیین مسیر حرکت ماکو

محاسبه فرو رفتگی کف دفتین

انتخاب شانه بافندگی

شانه های بافندگی مخصوص

نگاهداری شانه

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:43

پایان نامه بررسی و معرفی بخش های مختلف نیروگاه گازی رشته مکانیک  تاسیسات حرارتی

تعداد صفحات ۱۲۶

قیمت ۲۵۲۰۰ تومان

امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه گازی و تولید برق و با توجه به این نکته که اکثریت دانشجویان مهندسی و … و یا حتی فارغ التحصیلان در این رشته ها موفق به بازدید کاملی از نیروگاه گازی و سیستم کاری و نحوه عملکرد سیستم های موجود در نیروگاه گازی نشده اند، و با توجه به سابقه کاری که در یکی از نیروگاه گازی در زمینه نصب تجهیزات مکانیکی و غیره داشته ،لازم است تا با ارائه این مقاله که برای آشنا کردن دانشجویانی که علاقه به نیروگاه گازی و سیستم عملکرد آن دارند،اطلاعات و تصاویری راجمع آوری نموده و در قالب این پروژه (که معرفی و بررسی بخش های مختلف نیروگاه گازی است.) ارایه شده است .

مقدمه

فصل اول : کد شناسایی KKS

ساختار شناسایی کننده ها

استفاده از شناسایی کننده ها

فصل دوم : تشریح کلی نیروگاه گازی

پیکر بندی نیروگاه

جانمایی نیروگاه

اصول طراحی

پیکربندی سیستم های الکتریکی

مشخصات سوخت

حفاظت از محیط زیست

فصل سوم : اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گازی

مقدمه

مواد و جنس قطعات توربین گازی

ابعاد و وزن قطعات توربین گازی

فصل چهارم : توربین گازی V94.2

مقدمه ای بر توربین گازی

اصول طراحی توربین گازی V94.2 به طور کلی

محفظه احتراق

کمپرسور

دیفیوزر

یاتاقان ها

گرداننده

فصل پنجم : سامانه های توربین گازی V94.2

سامانه هوای ورودی

سمانه Blow Off

سامانه Co2

سامانه آتش نشانی

سامانه سوخت گاز

سمانه سوخت گازوئیل

سامانه جرقه زدن

سمانه روغن بالابر

سامانه خنک سازی توربین گازی

فصل ششم : کنترل دمای توربین گازی

فلسفه کنترل دمای GT

فصل هفتم : مجرای ورودی هوا در نیروگاه گازی

شرح سامانه

سرعت عبور هوا

عایق صدا

سامانه ضد یخ

سامانه تمیز کردن خودکار فیلتر ها

فصل هشتم : مجرای واگذاری اگزوز

شرح سامانه

قسمت های اصلی و وظیفه هر یک

دودکش

ساختار فلزی پایه دودکش

اتصال قابل انعطاف

دایورتر

صفحه مسدود کننده

فصل نهم : ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات

ابزار استاندارد

تجهیزات معمولی

تجهیزات مخصوص

ابزار مخصوص

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:31

پایان نامه رشته زیست شناسی در مورد میکروارگانیسم ها

تعداد صفحات ۸۴

قیمت ۱۶۸۰۰

هر فردی با زندگی در اجتماع و رشد و تکامل، سوال هایی در ذهنش ایجاد می شود. که به دنبال یافتن پاسخ آن سوال ها مسیری را پیش می گیرد تا در انتها به هدف نهایی اش که در واقع پاسخ به آن سوالات است دست پیدا کند. زمانی که موضوع این پژوهش مطرح گردید در ذهن ما سوالاتی ایجاد شد که به دنبال یافتن پاسخ برای سوالاتی نظیر میکروارگانیسم ها چه هستند؟ منشا تولید میکروارگانیسم ها چیست و آن ها چگونه به وجود آمده اند؟ آیا میکروارگانیسم ها تقسیم بندی خاصی دارند یا تنها به یک گروه محدود می شوند؟ ویژگی های میکروارگانیسم ها چیست؟ میکروارگانیسم ها چه نقشی در زندگی ما انسان ها می توانند داشته باشند؟ آیا ما با میکروارگانیسم ها تماس مستقیم داریم یا اینکه به طور غیر مستقیم از آنها بهره می بریم؟ فواید و ضرر های میکروارگانیسم ها چیست؟ تاثیر میکروارگانیسم ها بر صنعت چیست و آنها منجر به تولید کدام مواد صنعتی می شوند؟ آیا ما در علم پزشکی هم می توانیم از میکروارگانیسم ها کمک بگیریم؟

مقدمه

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

هدف تحقیق

چکیده

فصل اول : آشنایی اولیه با میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها و تاریخچه آن ها

انواع میکروارگانیسم ها

فصل دوم : نقش میکروارگانیسم ها در داروسازی ( آنتی بیوتیک سازی )

آنتی بیوتیک ها و تاریخچه آن ها

انواع آنتی بیوتیک ها

چگونگی تولید آنتی بیوتیک ها به وسیله میکروارگانیسم ها

آنتی بیوتیک ها در صنعت و اقتصاد

فصل سوم : نقش میکروارگانیسم ها در صنعت ( بیوتکنولوژی )

دیگر مواد حاصل از متابولیک میکروارگانیسم ها

کاربرد میکروارگانیسم ها در فرآورده های غذایی و شیمیایی

کاربرد میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضلاب ها و محیط زیست تهیه گاز توسط میکروارگانیسم ها

کاربرد میکروارگانیسم ها در کشاورزی

کاربرد میکروارگانیسم ها در استخراج معادن

نتیجه گیری

گزارش مصاحبه

جداول مربوطه

واژه نامه

منابع و ماخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:24

پایان نامه رشته مهندسی شیمی بررسی نانولوله های کربنی

تعداد صفحات ۱۴۵

قمیت ۲۹۰۰۰ تومان

مقدمه

نانولوله های کربنی به عنوان یکی از دو جایگزین اصلی سیم‌ ها در داخل تراشه‌ ها و دیگر اجزا الکترونیکی در دهه آینده مطرح هستند. این ساختار ها نه تنها هادی خوبی برای الکتریسته هستند، بلکه فوق‌ العاده کوچک هستند، بطوری که به سازندگان نانولوله های کربنی اجازه استفاده از میلیارد ها ترانزیستور را در یک تراشه می دهند. امروزه نانولوله های کربنی را می توان تنها در آزمایشگاه و به میزان اندک تولید کرد. دستیابی به روش‌ های تولید انبوه نانولوله های کربنی ، سال ها به طول می انجامد.

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول

تولید نانولوله های کربنی با سوزاندن گیاهان

فصل دوم

انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

تهیه نانوسیالات

انتقال حرارت در سیالات ساکن

جریان ، جابجایی و جوشش

هدایت حرارتی نانوسیال

چشم انداز

فصل سوم

ساخت نخستین مدار الکترونیک تک مولکولی با نانولوله های کربنی

افزایش فشار و انرژی مغناطیسی نانوآلیاژ مغناطیسی

تولید نانولوله های پلیمیری پایدار با کاربرد نانوزیست

فصل چهارم

خوردگی در جهان نانو

آینده از آن نانو فناوری

فناوری نانو چیست و چه اثری در آینده جهان دارد ؟

حفظ خواص نانولوله های کربنی متصل شده با افزودن هیدروژن

روشی برای تلخیص نانولوله های کربنی نارس

ساخت نانو مدار های رایانه های نانولوله ای

رشد قطعات بریده شده نانولوله های کربنی

مشاهده نانولوله های کربنی با پرتو های الکترونی

انحنا پذیری نانولوله ها

ساخت جلیقه های ضد گلوله به کمک نانولوله های کربنی

نانولوله های کربنی جاذب با آستانه تراوایی کمتر

فصل پنجم

جابجایی شکاف انرژی نانولوله های کربنی با دما

عامل دار کردن نانولوله های کربنی بدون کاهش هدایت الکتریکی آن ها

غیر سمی کردن نانولوله های کربنی با پوشش دار کردن آن ها

خالص سازی نانولوله های کربنی از طریق فرآیند مبتنی بر لیزر

رشد نانولوله های کربنی با روش CVD در دمای پایین

فصل ششم

پر نمودن نانولوله های نیتریدبور

نانولوله های کربنی داغ ترین موضوع در فیزیک

تولید نانولوله های کربنی تک دیواره

سنتز نانولوله های کربنی با روش رشد بر روی پایه کاتالیست

تشخیص و شناسایی بخار های شیمیایی به کمک نانولوله های کربنی

نانولوله های کربنی

فصل هفتم

تاثیر فناوری نانو بر بازار های انرژی

نخستین کنگره بین المللی نانو فناوری و کاربرد های آن

نانولوله های کربنی خالص و اولین آزمایش در درون بدن موجود زنده

مزایای الکترود های نانو ساختار برای تجهیزات ذخیره انرژی پر سرعت

استاندارد سازی نانولوله های کربنی

چالش های استاندارد سازی نانولوله های کربنی

استاندارد سازی کلید تجاری سازی فناوری نانو

روش های و ابزار اندازه گیری برای مشخصه های نانولوله های کربنی

کش آمدن نانولوله های کربنی

فصل هشتم

خواص نانولوله های کربنی

کاربرد نانوتیوب در صنعت ساختمان

دلایل رجحان نانولوله های کربنی

عامل دار کردن نانولوله های کربنی بدون کاهش هدایت الکتریکی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱ ساعت: 8:45

لیست پایان نامه های رشته برق

پایان نامه سیستم های قدرت و کیفیت توان

پایان نامه مبدل های حرارتی

پایان نامه منابع توليد پراکنده Distributed Generation Sources

پایان نامه نانو تکنولوژی

پایان نامه انرژی های نو

پایان نامه بررسی سیستم های HVDC

پایان نامه سیستم های قدرت و ساختمان کنترل کننده

پایان نامه منابع توليد پراکنده Distributed Generation Sources

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ ساعت: 18:23

پروژه معماری - ساخت سازه های فولادی

تعداد صفحات ۴۰

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست عناوین و مطالب این پروژه:

تاريخچه سازه هاي فولادي، محاسن سازه هاي اسكلت فلزي، معايب سازه هاي اسكلت فلزي، قالب بندي فونداسيون، شمع بندي (نصب تكيه گاههاي موقت)، ديوار آجري، شاقول كردن،  هشت و گير، ريسماني كردن كار، انواع میلگرد، ترازسازي سطح براي كار گذاشتن سنگ ازاره، سنگ قرنيز، صفحه ي كف ستون، اتصال ستون به كف ستون، لرزاندن بتن (ويبره كردن)، ابزار زني، پله، صفحه های تقویتی در ستون ،طویل کردن ستون، اتصال صحفه بادبند به ستون، پلها یا تیرهای اصلی، اتصال با نشیمن تقویت شده، شیوه نصب بادبند، جوش، انواع اتصالات جوشی، قالب بندي سقف، نكاتي در مورد افزايش كارايي قالب بندي، بتن ريزي سقف، سقف‌هاي تيرچه بلوك، اجزاي تشكيل دهندة سقف هاي تيرچه بلوك، تيرچه، بلوك، عايق كاري، دوغاب ريزي لاي درزهاي موزائيك فرش، تميز كردن سطح موزائيك فرش شده.

تاریخچه سازه های فولادی

استفاده از فلز به عنوان مصالح اصلی یک سازه در ابتدای امر کاربرد گسترده ای در پل سازی و کشتی سازی و ساخت بنادر داشته است تا ساخت ساختمان  های مسکونی امورزی استفاده از فلز به عنوان مصالح سازه ای به پل قوسی در انگلستان به دهانه ۳۰ متر با استفاده از اعضای چدنی بین سال های ۱۷۷۷ تا ۱۷۷۹ میلادی بر می گردد.

بین سالهای ۱۷۸۰ تا ۱۸۲۰ میلادی پل های متعددی به همین شیوه ساخت شد حدوداْ از سال ۱۸۴۰ به تدریج آهن کم کربن چکش خوار جایگزین چدن معمولی در امر ساختمان سازی شد .

امروزه با پیشرفت تکنولوژی آهن هایی با کربن بالاتر با عناوین اختصاری  A1 وA2 و A3  

A4 و با استاندار های مختلف تولید و در امر ساختمان سازی و ..... استفاده می گردد .

محاسن سازه های اسکلت فلزی

سازه های اسکلت فلزی به دلیل داشتن مزایای زیاد ، به وفور از آنها استفاده می شود . از آن جمله می توان به استحکام و خواص خوب مکانیکی و مقاومت بالای فولاد در کشش و فشار ، همچنین به دلیل تولید فولاد در کارخانه و کنترل کیفیت آن نسبت به بتن و سایر مصالح بنایی اشاره کرد .

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:55

پایان نامه فرم دهی ورقهای فلزی - کارشناسی ساخت و تولید رشته مکانیک

تعداد صفحات ۱۸۰

قیمت ۴۸۵۰۰ تومان

 

چكيده:

فرآيند فرم‌دهي ورقهاي فلزي يكي از مهمترين فرآيندهاي توليد مي‌باشد. با توجه به كاربرد روز افزون و وسيع اين فرآيند در صنايع مختلف از قبيل صنايع خودروسازي، صنايع هواپيمايي، صنايع نظامي لوازم خانگي و... مي‌توان به اهميت اين فرآيند پي‌برد. امروزه با پيشرفت برق‌آساي تكنولوژي و ورود كامپيوتر به عرصه توليد و استفاده از ماشينهاي CNC  محصولات توليد شده با اين فرآيند با دقت و كيفيتي بسيار بالا، بصورت چشم‌گيري افزايش يافته است. در اين پروژه ابتدا به بررسي خواص ورقهاي فلزي مورد استفاده در اين فرآيند مي‌پردازيم و سپس به فرآيندهاي مختلف فرم‌دهي از قبيل، خم‌كاري و ماشين‌هاي خم‌كاري، رولكاري، كشش عميق و ماشينهاي مربوطه، ضرب و ضرب خالي و پرسهاي ضرب پرداخته و در هر فصل به معرفي فرآيندهاي فوق و بررسي پارامترهاي موجود در آنها مي‌پردازيم.

خلاصه ای از پایان نامه

خواص مهم در فرايندهاي تغيير شكل ورق در مواد مختلف متفاوت است. از اين رو هر ورقي نمي‌تواند براي كشش عميق مناسب باشد. خواص مكانيكي، مانند حد تسليم، استحكام كششي، تغيير شكل نسبي يكنواخت، كاهش نسبي سطح مقطع تا شكست، توان كار ساختي ناشي از تغيير شكل n و ناهمسانگردي R براي ارزيابي شكل پذيري ورقها در كشش عميق تعيين كننده هستند.

ورقهاي فولادي، با قابليت كشش عميق بالا، از لحاظ مقدار بيشترين اهميت را در كاربردهاي صنعتي دارد. توسعه فرايندهاي متالورژيكي و شكل دادن اين امكان را به وجود آورده است، كه نه فقط ورقهاي فولادي نرم، بلكه فولادهاي با كربن كم، فولادهاي آلياژي قابل عمليات حرارتي، حاوي منگنز، كرم و موليبدن، فولادهاي زنگ نزن و همچنين فولادهاي آلياژي ابزار منگنز و سيليسيم دار را بتوان از طريق فرايند كشش عميق تغيير شكل داد.

در صنايع اتومبيل سازي از سالها قبل سعي بر اين بوده است كه با كاهش وزن در مصرف سوخت صرفه‌جويي كنند. بدين منظور به كيفيت ورقها افزوده و از ضخامت آنها كاسته‌اند. از اين رو فولادهاي ميكروآلياژي دانه‌ي ريز، با تغيير شكل پذيري خوب، براي عمليات تغيري شكل بعدي ورقهاي نازك نورد سرد شده، اهميت ويژه‌اي يافته‌اند

چكيده

مقدمه                                                                                                                                                

فصل اول

1. خواص ورقهاي فلزي

1-1. ورقهاي فولادي كم كربن

1-2. ورقهاي فولاد كم كربن بدون عناصر بين نشيني يا فولادهاي IF

1-3. اثر شكل پذيري ناشي از تبديل

1-4. ورقهاي فولادي زنگ نزن

1-5. ورقهاي آلومينيمي

1-6. ورقهاي مسي و برنجي

1-7. تغيير شكل ورقها از آلياژهاي با شبكه كريستالي هگزاگونال فشرده

1-8. مواد براي ورق‌كاري

فصل دوم

خم كاري

2-1. اصول خم كاري

2-2. مطالعه تنش هاي ايجاد شده در خمكاري

2-3. تغييرات پلاستيكي توليد شده داخل قطعه در خمكاري

2-4. قوس اصلي خم

2-5. خلاصه اي از عناصر مربوط به خم

محور خم

شعاع خم

زاويه خم

خطوط خم

محدوده خنثي

سطح

2-6. تعيين طول بلانك قطعه كارها خميده

2-7.  برگشت فنري در خمكاري ورق

2-8. راه هاي مقابله با برگشت فنريت

2-9. محاسبه نيروي لازم براي خم كاري

2-10. طراحي قالب هاي V شكل

2-11. ارتفاع سنبه

2-12. عمل دو نيم كننده در قالب هاي V شكل

2-13. عمل خم در قالب هاي V شكل

2-14. شعاع خم

2-15. شعاع خم كننده

2-16. شعاع خم كننده براي قالب هاي V شكل

2-17. قالب هاي خم V شكل

2-18. انواع قالب‌هاي خم

2-19. قالب هاي لب برگرداننده

2-20. قالب هاي فرم

2-21. دادن فرم فلانژهاي محدب و يا مقعر

2-22. كار برد لاستيك در عمل خمش

2-23. ضريب چسبندگي لاستيك

2-24. عيوب خمكاري

2-25. ماشينهاي خمكاري

2-26. پرسهاي خمكاري

2-26-1- ماشينهاي خمكاري گردان

2-26-2- ماشين هاي توليد رينگها و لوله‌ها

ماشينهاي خمكاري – پروفيل فولادي

ماشين حلبي سازي

2-26-3- ماشينهاي توليد پروفيلهاي ورقي

فصل سوم

خم کاري با نورد

تعريف رولكاري

3-1. اصول رولكاري

3-2. روش محاسبه طول گسترش استوانه و مخروط با استفاده از فاز خنثي

3-3. روشهاي رول كردن ورقهاي فلزي

3-3-2- اصول رولكاري (منحني كردن) ورقهاي فلزي به وسيله ماشين هاي غلتك:

3-4. مشخصات ماشينهاي رولكاري (غلتك)

3-5. منحني كردن لبه‌هاي ورق

3-6. منحني كردن ورقهاي فلزي به فرم مخروط ناقص به وسيله ماشينهاي غلتك

3-7. معايب رولكاري

فصل چهارم

كاسگري، باز كشش و اتوكاري

4-1. مقدمه

4-2. کاسگري – آثار ماده

4-3آثار کار- سختي

4-4. بازده تغيير شکل

4-5.کاسگري – آثار ابزار

4-6. گوش دار شدن

4-7. تحليلي تقريبي از گوش  دار شدن

4-8. بازکشش

4-9. اتوكاري

4-10. تنشهاي باقيمانده

4-11.پرسهاي هيدروليكي

4-11-1- سيلندر هيدروليكي:

4-11-2- مجموعه سينه پرس:

4-11-3- .بالشتك قالب:

4-11-4- .پانل كنترل:

4-11-5. مزايا و معايب پرسها هيدروليك

* توان يكسان در سرتاسر كورس:

* مخارج كاركرد پايين:

* جلوگيري از اضافه بار:

*عدم محدوديت در طراحي:

* عدم محدوديت پانل كنترل:

* فضاي كم اختصاص داده شده Condensed footprint:

فصل پنجم

ضرب و ضرب خالي

5-1. تعريف

5-2.تقسيم‌بندب و كاربرد فرآيند ضرب

5-2-1- ضرب پر

5-2-2- ضرب اندازه يا كاليبره كردن

5-2-3-ضرب تابگيري

5-3. محاسبه نيرو و کار

5-3-1- نيرو

5-4. قالب

5-5. عيوب احتمالي در ضرب (جدول 5-3)

5-6. ضرب خالي

5-7. كاربرد

5-8. محاسبه نيرو و كار

5-8-1- نيروي ضرب خالي FH

مقاومت شكل‌پذيري kw

5-9. قالب ضرب خالي

5-9-1- جنس قالب

5-10. عيوب ضرب

5-11. ماشين‌هاي ضرب

5-11-1- پرسهاي مكانيكي

 پرسهاي C شكل

بخش سينه پرس (كلگي يا كوبه پرس)

مجموعه ميل لنگ

مجموعه چرخدنده كاهنده سرعت

سيستم كلاچ- ترمز

مكانيزم مايل كننده

پرسهاي ستوني قائم

پرسهاي پيچي

مشكلات رايج در پرسهاي مكانيكي

وجود اتصالات جوشي در قاب پرس

اختلافهاي بين طولهاي كورس ميل لنگ

شل شدن اجزاي ماشين

مراجع

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱ ساعت: 16:46

پایان نامه بررسی میزان تأثیر ورزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تعداد صفحات ۶۳

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

چکیده:

این پژوهش تحت عنوان بررسی میزان تأثیر ورزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مرکز فنی حرفه ای آسیه شهرستان مشکین شهر می باشد که به صورت میدانی و پیمایشی انجام گرفته است . جامعه آماری این تحقیق ۱۳۸ نفر دانش آموز دختر می باشد . حجم نمونه ما با توجه به جدول  تعیین حجم نمونه از جامعه مورگان        68
 می باشد که از این تعداد ۴۸ نفر را افراد ورزشکار و ۲۰ نفر را افراد غیر ورزشکار تشکیل می دهد . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای  آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده گردیده است . براساس یافته های بدست آمده در همگی پنج فرضیه پژوهشی تفاوت معنی دار و همبستگی مثبت وجود دارد . یعنی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر پیشرفت تفاوت معنی دار وجود دارد و فرض صفر رد شد . بین شادابی و هوشیاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار همبستگی معنی دار مثبت وجود دارد  . بین تشویق والدین و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار همبستگی معنی دار مثبت وجود دارد .  . بین دانش آموزان دارای والدین ورزشکار و  غیر ورزشکار در میزان پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد  که فرض صفر رد می شود و بالاخره بین نوع ورزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی دار مثبت وجود دارد

فهرست مطالب
فصل اول                                                                      

مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق 
سوالات یا فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم                                                                      

چارچوب نظری تحقیق
تحقیقات انجام شده مربوط به موضوع پژوهش
فصل سوم                                                                     

جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزارهای جمع آوری اطلاعات و ویژگیهای روان سنجی آنها
شیوه جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
ابزارهای آماری برای تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق                                        

الف) توصیف داده ها
۱ـ دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار
۱-۱ رشته ورزشی دانش آموزان
۲ـ دسترسی به معلم ورزش مستقل
۳ـ والدین ورزشکار و غیرورزشکار
۱-۳ نوع ورزش والدین
۴ـ داشتن زمین بازی
۵ـ ورزش و سلامت جسمانی
۶ـ سلامت جسمانی و پیشرفت تحصیلی
۷ـ ورزش و علاقه به یادگیری
۸ـ شادابی و سرحالی و پیشرفت تحصیلی
۹ـ معدل دانش آموزان
۱۰ـ ورزش و میزان علاقه به یادگیری
۱۱ـ ورزش و شادابی و هوشیاری
۱۲ـ نوع تشویق والدین در موفقیت رشته تحصیلی
۱۳ـ نوع احساس والدین در مواقع پیشرفت تحصیلی 
ب) تحلیل داده ها
۱ـ بررسی تفاوت افراد ورزشکار و غیرورزشکار از نظر پیشرفت تحصیلی
۲ـ بررسی همبستگی بین شادابی و هوشیاری و پیشرفت تحصیلی
۳ـ بررسی همبستگی بین تشویق والدین و پیشرفت تحصیلی
۴ـ بررسی تفاوت میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای والدین ورزشکار و غیر ورزشکار
۵ـ بررسی تفاوت بین نوع ورزش و پیشرفت تحصیلی
فصل پنجم                                                                 

بحث و نتیجه‌‌گیری
پیشنهادات و محدودیتها
فهرست منابع
ضمائم

 

فهرست جداول

 

جدول شماره (۱) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار
جدول شماره (۲) توزیع فراوانی و درصدی نوع ورزشی دانش آموزان
جدول شماره (۳) توزیع فراوانی و درصدی دسترسی به معلم ورزش مستقل
جدول شماره (۴) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان دارای والدین ورزشکار و غیرورزشکار
جدول شماره (۵)  توزیع فراوانی و درصدی نوع ورزش والدین ورزشکار
جدول شماره (۶) توزیع فراوانی و درصدی دسترسی به زمین بازی در مدرسه
جدول شماره (۷) توزیع فراوانی و درصدی پاسخ دهی به تأثیر ورزش بر سلامت جسمانی
جدول شماره (۸) توزیع فراوانی و درصدی پاسخ دهی به تأثیر سلامت جسمانی بر پیشرفت تحصیلی
جدول شماره (۹) توزیع فراوانی و درصدی پاسخ دهی به تأثیر ورزش بر علاقه به یادگیری
جدول شماره (۱۰) توزیع فراوانی و درصدی پاسخ دهی به تأثیر شادابی بر پیشرفت تحصیلی
جدول شماره (۱۱) توزیع فراوانی و درصدی معدل دانش آموزان
جدول شماره (۱۲) توزیع فراوانی و درصدی پاسخ دهی به تأثیر ورزش در میزان علاقه به یادگیری
جدول شماره (۱۳) توزیع فراوانی و درصدی پاسخ دهی به نقش ورزش در شادابی و هوشیاری
جدول شماره (۱۴) توزیع فراوانی و درصدی پاسخ دهی به نوع تشویق والدین در موفقیت رشته ورزشی
جدول شماره (۱۵) توزیع فراوانی و درصدی پاسخ دهی به نوع احساس والدین در موفقیت تحصیلی
جدول شماره (۱۶) جدول مادر توزیع فراوانی و درصدی سوالات بلی ـ خیر

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره (۱) : توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار 
نمودار شماره (۲) : توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب نوع ورزش
نمودار شماره (۳) : توزیع فراوانی والدین ورزشکار و غیر ورزشکار
نمودار شماره(۴) : توزیع فراوانی نوع رشته والدین
نمودار شماره (۵) : توزیع فراوانی پاسخ دهی به تأثیر سلامت جسمانی بر پیشرفت تحصیلی
نمودار شماره(۶) : توزیع فراوانی پاسخ دهی به تأثیر ورزش در علاقه به یادگیری
نمودار شماره(۷) : توزیع فراوانی معدل دانش آموز
نمودار شماره (۸) : توزیع فراوانی پاسخ دهی به تأثیر ورزش در میزان علاقه به یادگیری
نمودار شماره (۹) :توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده به نقش ورزش در شادابی و هوشیاری
نمودار شماره(۱۰) : توزیع فراوانی نوع تشویق  والدین در موفقیت رشته ورزشی
نمودار شماره (۱۱) : توزیع فراوانی پاسخ دهی به نوع احساس والدین در موفقیت تحصیلی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 11:6

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت سوم 

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۲۴۰۰ تومان

انسجام خانواده را دلبستگي (عاطفه) متشرك ، كمك و پشتيباني و حمايت ، مسئوليت و توجه افراد خانواده تعريف مي كنند. (Barber & Buehler, 1996: 433/Barber, 1992: 73) انسجام گروهي عناصري چون حفاظت، پشتيباني مشترك، رابطه دوستي و نيت و منظور مشترك و هنجارهاي مشترك را شامل مي شود. در گروه منسجم شبكه روابط دوستي يك مكانيزم اصلي براي توسعه و تحقق استراتژي ها و اهداف جمعي است. (Hodson & Welsh & Rieble,… 1993: 399) 
نوشته هاي مينوشين (1974)، استرلين و اولسون نشان مي دهد كه انسجام خانواده، يعني «پيوند عاطفي ميان افراد خانواده». 
در مدل مك مستر از «كاركرد خانواده» اپستين و ديگران يك مفهوم جديد با نام رابطه يا درگيري عاطفي را كه شبيه به تعريف مفهوم «انسجام» اولسون (1983) مي باشد، اضافه كردند. طبق تعريف اپستين «درگيري عاطفي» يعني، «حدي كه خانواده علاقه را بروز مي دهد و فعاليتهاي شخصي و علايق فردي اعضاء خانواده را ارزش مي‌نهد». 
شش سطح اين رابطه مشخص شدند عبارتنداز: فقدان رابطه ، رابطه فاقد احساسات ، رابطه خود شيفتگي ، رابطه همدلي ، رابطه بيش از حد و رابطه همزيستي ، رابطه همدلي براي سلامتي، مطلوب شناخته شده است. 
موس انسجام را با اين عنوان به كار برده است «ميزاني كه افراد خانواده در خانواده درگير و متعهد بوده و با هم مشاركت دارند و براي يكديگر مفيد و پشتيبان هستند». از نظر موس انسجام، حد پايين و بالا دارد كه سطوح بالايي آن در سلامتي موثرترند. 
طبق نظريه معاصر در مورد بالندگي نوجواني، رشد مطلوب زماني فراهم مي‌شود كه جوان خود را به ا فراد خانواده نزديك حس كند و با اين وجود آزادي عقيده و احساسي را درك نمايد. (Barber & Buehler, 1996: 433-434) 

تحقيق باربر و بوهلر نشان داد كه انسجام به طور معناداري روي بزهكاري نوجوانان تأثير منفي دارد. پايه تحصيلي و جنسيت نيز با تخلف و بزهكاري ارتباط دارد. طبقه گزارش، پسرها رفتار بزهكارانه و تخلفي نسبت به دخترها داشتند. (Barber & Buehler, 1996: 437) در محبث نظم و كنترل اجتماعي، موضوع عواطف اهميت خود را بيشتر باز مي نمايد. كمپر در تحليل جامعه شناختي خود به پنج احساس منفي يعني تقصير، خجالت، اضطراب، افسردگي و عصبانيت كه مي توانند مولود روابط اجتماعي باشند، توجه مي كند. او دو بعد براي روابط اجتماعي در نظر مي گيرد بعد قدرت و بعد منزلت (ميزان روابط اجتماعي مثبت). بعد رابطه قدرت حاوي زور گفتن و اجبار و تهديد و تنبيه كردن و سلطه يابي و غيره است. بعد رابطه منزلتي حاوي ايثار، حمايت عاطفي، دوستي و تمجيد و غيره است. 
بيشتر مطالعات در زمينه تصميم گيري خانوادگي به اين نتيجه رسيده اند كه زوجهاي خوشبخت بدليل تصميم گيري مشترك، گفتگوي مفيد، توافق متقابل و مشترك بعنوان نمونه، مشخص و معرفي مي شدند. سلطه يك همسر يا اختلافات گسترده بر سر قدرت داراي ارتباط با طلاق و نارضايتي زناشويي است. 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 11:0

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت  دوم

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۴۴۰۰

هرگاه جامعه اي سخت يكپارچه باشد، آن جامعه اعضايش را تحت نظارت خود دارد، در نتيجه خودكشي كمتر است. دوركيم دوعامل مهم را به عنوان واقعيات اجتماعي مسئول نرخ خودكشي در جامعه دانسته است. اين دو عامل عبارتنداز: انسجام اجتماعي و تنظيم اجتماعي 
دوركيم استدلال مي كرد كه فراواني اقتصادي كه اميال بشري را بر مي‌انگيزد، با خود خطر وقوع بي هنجاري را نيز به همراه مي آورد. زيرا اين فراواني ما را مي فريبد تا باور كنيم كه تنها به خودمان وابسته ايم. حال آن كه «فقر ما را در برابر خودكشي محافظت مي كند زيرا به خودي خود يك عامل بازدارنده است». «هر چه شخص كمتر داشته باشد كمتر نيز وسوسه مي شود كه دامنه نيازهايش را به گونه اي نامحدود گسترش دهد». 
ماهيت واقعيت هاي اجتماعي و دگرگوني هاي آن موجب تفاوت در نرخ خودكشي مي شود، براي مثال جنگ با ركود اقتصادي حالتي از افسردگي جمعي را ايجاد مي كند كه همين به نوبه خود منجر به افزايش نرخ خودكشي مي‌شود. 
عامل علي خود شرايط مادي نيست بلكه عدم ثباتي است كه اين اوضاع در زندگي اجتماعي بوجود مي آورد. مفهوم آنومي دوركيم شكل گيري مبنايي براي تفاسير جامعه شناختي از انحراف مي باشد. براي دوركيم آنومي، معاني مشابه اي دارد: شكست در دروني كردن هنجارهاي جامعه، عدم توانايي در سازگاري با هنجارهاي در حال تغيير يا حتي تنش حاصل از تضاد در هنجارها. 
از نظر دوركيم گرايشات اجتماعي جديد در جوامع شهري- صنعتي نتيجه تغيير هنجارها، اختلال و دست كم گرفتن كنترل اجتماعي افراد است. افزايش جمعيت، ايجاد شيوه هاي جديد زندگي و احتمالاً آزادي بيشتري به افراد داده مي‌شود، اما همچنين احتمال رفتار منحرف هم بيشتر مي شود. (Stewart & Glynn, 1988: 129-130)
دوركيم به سه ملاك اساسي جهت جلوگيري از رخداد انحراف توجه مي‌كند:
1- ارائه قواعد و اعتقادات اخلاقي به فرد از طريق فرايند جامعه پذيري (دوركيم دين را يكي از نيروهايي مي دانست كه در درون افراد احساس الزام اخلاقي به هواداري از درخواست هاي جامعه را ايجاد مي كند). اهميت حفظ اخلاق جمعي و نظم اجتماعي از نظر دوركيم در جلوگيري از وقوع بي هنجاري و خودكشي در جامعه است كه عموماً از پي تقسيم كار (و جريان تفكيك اجتماعي) بوجود مي آيد. 
دوركيم در طرح جامعه شناسي اخلاق سه عنصر اساسي براي اخلاق قايل مي‌شود كه عبارتنداز: الف) پيوند عاطفي و احساس صميميت نسبت به جامعه ب) نظم و ترتيب (انتظام يا منظم بودن و خود تنظيمي)، ج) خودمختاري و آگاهي و احساس استقلال.
2- ايجاد امكانات لازم جهت تحقق اهداف گوناگون افراد و جامعه.
3- برقراري نظام كنترلي خارج از فرد جهت نظارت بركنش ها و هدايت آن به سوي منافع گروه يا جمع. 
به همين جهت دوركيم معتقد است پديده آسيب شناختي نابساماني اجتماعي به علت كاهش اخلاق جمعي، فقدان نظام قانوني و نظارت بر افراد به وجود مي‌‌آيد. 
دوركيم (1933) تئوري بنياد نهاد كه تقسيم كار بر مبناي جنس كه وابستگي به يكديگر (همبستگي) را تشويق مي كند، در يك نظام خانوادگي ثابت و استوار امري ناگزير است. (Brinkerhoff & White, 1978: 259-260) تقسيم كار الزاماً به معناي پراكندگي و بي انسجامي نيست، بلكه برعكس، وظايف اگر به حد كافي با هم در ارتباط باشند به خودي خود به تعادل و انتظام مي گرايند. تقسيم كار يكي از بنيان هاي اساسي نظم اجتماعي است. (دوركيم، 1369: 50، 10) نتايج حاصل از تقسيم كار عبارت است از برقراري نوعي نظم خود بنياد اجتماعي و اخلاقي. 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:56

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت اول

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۴۴۰۰

-مقدمه و طرح مسأله
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين و مهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد.
در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد.
اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است.
به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود.
آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.
هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و ... گرفتار مي‌آيند.
بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد.
اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر اثر او تأثير شديد دارند به جاي حمايت از رفتار از رفتار غير مجرمانه را رفتار تبهكارانه حمايت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.
همبستگي و پيوستگي و ثبات اركان خانواده كانون مناسبي را پديد مي‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً كاملي هنجارهاي مقبول تعميم يافته را ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند.
خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است. (روزن باوم، 149:1973) محبت موجب استواري كانون خانوادگي است، نفرت در جهت معكوس آن جريان دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه و جدال است. هنگامي كه نفرت و اختلاف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت، بقاي نظم خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار مي‌شود.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:25

لیست پایان نامه های اماده رشته علوم تربیتی

پایان نامه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن ۱۰۰برگ

پایان نامه ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی ارتباط بین درونگرایی ـ برونگرایی و انتخاب رنگ رشته معماری ۹۵برگ

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی آنها ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با کمرویی دختران (مرتب شود) ۹۰برگ

پایان نامه بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد ۷۰برگ

پایان نامه بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر ۹۸برگ

پایان نامه بررسی پیش تجربی سیاهه مشاوره ای لوئیس سئوالهای شماره ۳ تا ۴۵ (از مقیاس اطمینان اجتماعی) در میان دانشجویان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس ۱۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ۸۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی تأثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن ۹۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی ۶۵برگ

پایان نامه بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی ۵۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر موسیقی و نواختن آن بر اضطراب و دلهره ۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تائید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار غیر ورزشکار ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر ۶۵برگ

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تراکم روی یک رقم لوبیا سبز(سان سیت) ۳۸ برگ

پایان نامه بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار ۷۵برگ

پایان نامه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ۱۹۰برگ

پایان نامه بررسی خودپنداره دختران دانشجوی با آرایش و بدون آرایش ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه ازاد ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸ سال ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه های خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ۷۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی وجهت های مذهبی در بین دانشجویان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب و جنسیت در دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان دختر و پسر حدود ۲۰ تا ۲۲ ساله ۶۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهر ابهر و روستای عمیدآباد و سنبل آباد ۱۲۶برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزندپروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیت در بین دانشجویان ۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع ابتدایی ۱۲۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر غیرمنطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی رشته تربیت بدنی و صنایع ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خودپنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خودپنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت ۴۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی بین نوجوانان ۵۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین فرزندپروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی ۵۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی و تربیت تولد ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانش جویان دختر دانشگاه آزاد ۶۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دانشگاه ۱۵۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین جوانان سنی ۲۰ ساله ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه تفکر غیرمنطقی و یافتن هویت در سازگاری اجتماعی نوجوانان ۱۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستان های دخترانه با میزان موفقیت ۱۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ۹۰ برگ

پایان نامه بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی رشته مشاوره و راهنمائی و روان شناسی عمومی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه میزان نگرش (پایبندی) مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی ۵۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی ۷۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی ۹۰ برگ

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (افسردگی – اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ۱۴۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان دبیرستان ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با ساختار قدرت در خانواده زنان معلم ۱۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۹۰برگ

پایان نامه بررسی راههای رسوخ مدهای غیر متعارف بر جامعه ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی ابهر و مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر ۷۰برگ

پایان نامه بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیرآسایشگاهی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی در شرکت های خدمات مسافری ۹۵برگ

پایان نامه بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متأهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله ۷۰برگ

پایان نامه بررسی شیوه های تربیتی در گرایش به مد در بین دانشجویان دختر ۷۰برگ

پایان نامه بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی ۹۵برگ

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله به اعتیاد ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای ۹۵برگ

پایان نامه بررسی عملکرد در الگوهای ترسیمی در کودکان عادی و عقب مانده ذهنی ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، ال اس دی ، اکستاسی و .. در بین دانشجویان ۹۰برگ

پایان نامه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع ۱۱۰ برگ

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان ۵۵برگ

پایان نامه بررسی مقایسه شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن ۱۵۰برگ

پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان کارمند ۷۰برگ

پایان نامه بررسی مقدماتی شخصیتی کرنل برای سئوال ۳۶ و ۳۷ بر روی دانشجویان ۱۳۵برگ

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی – کامن لا و حقوق اساسی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی آن در پروژه های شش سیگما (ایران خودرو) ۹۰برگ

پایان نامه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ۵۵برگ

پایان نامه بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی ، علوم تجربی و انسانی ۸۰برگ

پایان نامه بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم ۸۵برگ

پایان نامه بررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر مدرسه راهنمایی ۴۰برگ

پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این مشکل ۴۸

پایان نامه بررسی و شناسایی (آسیب شناسی و فن شناسی) کاشیهای مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت ۲۱۰برگ

پایان نامه بررسی و مشاهده عملکرد کودکان عادی و عقب مانده ذهی در اجام الگوهای ترسیمی بر اساس آزمونهای گودایناف و شکل A بندر – گشتالت ۱۴۰برگ

پایان نامه چت رم و روابط بین افراد وجوانان ۱۳۰برگ

پایان نامه جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول ۱۷۰برگ

پایان نامه جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان ۱۵۵برگ

پایان نامه تولید شربت گلوکز ۱۲۶برگ

پایان نامه تصحیح و تحشیه کتاب تاریخ انقلاب ایران (بی نا) از دوره ناصرالدین شاه تا حاکمیت مجلس علیه محمد علی شاه ۳۳۰برگ

پایان نامه تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه ۱۱۰برگ

پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی ۱۳۰برگ

پایان نامه تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور ۷۰برگ

پایان نامه تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی ۱۸ ساله ۸۰برگ

پایان نامه تأثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان ۷ تا ۹ ساله ۸۵برگ

پایان نامه تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی ۶۵برگ

پایان نامه تأثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی با توجه به وضعیت اقتصادی آنها ۷۰برگ

پایان نامه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰برگ

پایان نامه پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزه کاری و عوامل موثر بر آن در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت ۲۲۰برگ

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی حدود ۲۰-۱۸ ساله ۸۰برگ

پایان نامه برق قدرت، کابلها و عیب یابی کابلها ۱۴۰برگ

پایان نامه برق قدرت ، بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های CTC 90برگ

پایان نامه برق ، تعمیرات شبکه های برقدار ۲۰ کیلوولت ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی ومقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر ۹۰برگ

پایان نامه بررسی وضعیت صنوبر کاری های انجام شده در استان ابهر ۲۵۰برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی بین نوازندگان موسیقی وافراد عادی ۶۵برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه زنان عادی و ویژه ۸۵برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی ۸ سال ۹۵برگ

پایان نامه بررسی و مقاله بین خودپنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۸۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال حدود سنی ۷ سال ۸۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری ۸۵برگ

نهضت سواد آموزی ۶۰برگ

نساجی (شرکت پارس نخ) ۸۰برگ

نحوه گذران اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن ۳۵برگ

کارورزی مطالعه و بررسی کنترل و کیفیت انواع تولیدات شرکت نمانور ۱۵۰برگ

روش تحقیق مقایسه ویژگی های شخصیتی (شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی) در بین دانشجویان دختر و پسر ۴۴ برگ

روش تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان ۱۲۰برگ

روش تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکان پژوهشکده جهاد کشاورزی ۱۲۰برگ

روش تحقیق بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی ۵۵برگ

حضور دام در تخریب جنگل ۲۴برگ

جرم زدایی ۲۲برگ

پروژه فنون و فروش (تاریخچه بیمه و خدمات بیمه ای) ۳۵برگ

پروژه طراحی صعتی ۶۰برگ

پروژه صنعت خودروسازی ۷۷برگ

پروژه شیشه گری ۷۹برگ

پروژه ریخته گری (متالوژی) ۷۰برگ

پرس ها ۶۸برگ

پایاننامه مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی ۷۰برگ

پایان نامه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر ۱۱۰ برگ

پایان نامه ویروس های آنفلونزا (در مرغداری) ۱۰۹برگ

پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با مواع مل محیطی ۴۰ برگ

پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی ۵۰برگ

پایان نامه نقش دینامیکهای بار بر روی میرایی نوسانات الکترومکانیکی سیستم قدرت ۱۰۰برگ

پایان نامه مهندسی مواد، سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت ۱۳۰برگ

پایان نامه مهارت شغلی مدیر آموزشگاه ۱۲۰برگ

پایان نامه موسیقی درمانی وکاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی ۷۰برگ

پایان نامه موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد ۵۴ برگ

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۲۵-۱۵ ساله ۵۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا در بین زنان و مردان شاغل و غیر شاغل ۶۷برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادی حدود سنی ۲۰-۳۰ سال ۵۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقمند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش در دبیرستان ۱۲۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر ۵۵برگ

پایان نامه مقایسه و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد ۴۵برگ

پایان نامه مقایسه میزان عزت نفس در بین دانش جویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه ۴۰برگ

پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید ۸۰برگ

پایان نامه مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار ۱۸ تا ۲۵ سال ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی ۳۵ ساله ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی ۳۵ سال ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی ۳۵ سال ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیرمعتاد ۷۳برگ

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی ۲۲ سال ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص ۸۵برگ

پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه پرخاشگری در بین نوجوان مقطع دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی در بین مادران دارای فرزند عقب مانده و ماداران دارای فرزند عادی ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه افسردگی در بین جوانان ۱۸ ساله ورزشکار و غیر ورزشکار ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی ۴-۵ ساله در مهد کودک ۹۰برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.i 100برگ

پایان نامه معماری مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه ۱۶۵برگ

پایان نامه معماری طراحی رصدخانه ۸۵برگ

پایان نامه معماری دهکده توریستی ۱۵۰برگ

پایان نامه معماری تالار شهر و شورای شهر ۱۱۰برگ

پایان نامه معماری ، مرکز تحقیقات نجوم ۱۰۰برگ

پایان نامه محل یابی خطا در شبکه های توزیع ۸۷ برگ

پایان نامه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده آنها ۹۰برگ

پایان نامه گیلان در دوره صفویه ۲۲۰برگ

پایان نامه کشاورزی ، راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی ۱۵۰برگ

پایان نامه کاشی و سرامیک ۸۹برگ

پایان نامه قارچ ۷۰برگ

پایان نامه فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار ۱۱۰برگ

پایان نامه عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ۵۰برگ

پایان نامه علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی ۶۰برگ

پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی ۱۰۰برگ

پایان نامه طراحی گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی ۱۶۵برگ

پایان نامه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال سد و شبکه های آبیاری ۵۰برگ

پایان نامه طراحی تأسیسات مکانیکی برج تجاری به وسیله نرم افزارهای Ductsaze و Carrier به همراه محاسبات دستی (فصل نه در پایان نامه موجود نیست) ۷۰برگ

پایان نامه طراحی پمپ های سانتریفوژ ۷۵برگ

پایان نامه صنعت نساجی(صنعت پوشاک) ۵۵برگ

پایان نامه صنعت پارچه ۶۰برگ

پایان نامه شیمی ، بهینه سازی کانورتور آمونیاک شماره ۲ پتروشیمی رازی ۸۵برگ

پایان نامه رابطه عزت نفس با منبع کنترل در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۱۰۰برگ

پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر ۷۰برگ

پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین ۸۰برگ

پایان نامه رابطه خویشتن پنداری و رضایت شغلی دبیران ۸۰برگ

پایان نامه رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه ۵۰ برگ

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل ۹۰برگ

پایان نامه رابطه بین سخت روئی و نا امیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی (دختر و پسر) ۸۵برگ

پایان نامه رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان ۹۵ برگ

پایان نامه رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق ۱۱۰برگ

پایان نامه رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰برگ

ادامه پایان نامه های رشته علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی – پروژه

لیست مقالات این بخش:

روش تحقیق بررسی تأثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی

پایان نامه بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن

پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزشی

روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی قشرهای مختلف مردم در شهر کرمان

پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

روش تحقیق بررسی و شناخت میزان حساسیت زنان شهر کرمان در مورد انواع جرائم و انحرافات اجتماعی

پایان نامه بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان

پایان نامه آموزش مفاهیم دینی به کودکان (۱۳-۶) سال با تاکید بر نماز ، دعا و قرآن

پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب مادر با ویژگیهای خانواده

پایان نامه بررسی هوش موسیقیایی در یادگیری دانش آموزان

روش تحقیق بررسی نقش کانالهای ماهواره ای در بزه کاری جوانان مشهدی

پایان نامه عوامل موثر بر ترک اعتیاد

پایان نامه بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه مقایسه میزان بهره هوشی دختران و پسران ابتدایی از طریق آزمون آدمک گودینام

روش تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

روش تحقیق استرس شغلی

روش تحقیق مشکلات بکارگیری روشهای فعال تدریس توسط معلمان

روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان

پایان نامه دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن بر بهداشت زندگی زناشویی

پایان نامه بررسی علل اقدام به خودکشی جوانان سنین ۱۵-۱۸ سال ساکن شهر مشهد

پایان نامه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

روش تحقیق بررسی وضعیت کیفی کتابخانه های دبیرستانی شهر اصفهان از لحاظ مدیریت ، نیروی انسانی، بودجه ، منابع و فضا و جایگاه این کتابخانه ها در بدنه آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۸۵

پایان نامه رابطه استعداد دانش آموزان پایه سوم راهنمایی با رشته تحصیلی انتخاب شده

پایان نامه مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ شهر مشهد

پایان نامه بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

پایان نامه بررسی مداخله با متادون بر تغییر رفتار و کاهش میزان رفتارهای پرخطر معتادان خودمعرف به مراکز بهزیستی

پایان نامه بررسی راهکارهایی در باب آموزش هنر و شکوفائی خلاقیت از طریق آموزش پیش از دبستان

پایان نامه علل گرایش جوانان به اعتیاد

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی مشهد

پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

پایان نامه مقایسه جو سازمانی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران ، ادرات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد

پایان نامه بررسی و مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پائین

پایان نامه اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه مشهد

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

روش تحقیق بررسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

روش تقحیق بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحد الشکل

روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

بررسی و مقایسه میزان اضطاب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز شهرستان مینودشت

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران نوجوان و جوان قشر غنی

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

پایان نامه آمار – مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی

بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است

پایان نامه بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی شهرستان نیشابور

پایان نامه بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

روش تحقیق بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار آنان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

پایان نامه بررسی منبع کنترل درونی – برونی با عزت نفس

پایان نامه بررسی میزان تفاوت سلامت روانی کلیه افرادی که در دو دانشگاه هنر و پیام نور مشغول به فعالیت می باشند

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

پایان نامه سنجشمیزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل

پایان نامه هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر

روش تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

بررسی تاثیر موسیقی زورخانه ای بر میزان عملکرد باستانی کاران در حرکت میل گرفتن

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنمایی

بررسی و آشنایی جوانان با موسیقی و نتها

بررسی خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان پیش دانشگاهی

بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان

بررسی تجارت زنان

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در دانشگاه

تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روانی افراد

بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان

روش تحقیق شناخت نیازهای آموزشی کارکنان اطلاعات سازمان …

بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی

بررسی و شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

بررسی میزان وقوع اسفاده از اینترنت توسط دانشجویان

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی و بیرونی) با عزت نفس

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل دانشگاه

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی و شکستن مقاومت در کودکان خیابانی

بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه و همچنین مقایسه بین متولدین سالهای ۶۳ و ۶۱ و ۶۰ و ۵۹

روش تحقیق بررسی علل بروز مشکل فرار دختران از خانه

بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران دبیرستانی

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

بررسی عوامل بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان دوره راهنمایی

بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان شناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان در سال۸۶ و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

روش تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی

روش تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران

روش تحقیق مقایسه خواب و مرگ

مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیر انتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده

روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

بررسی و مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سال ۸۶-۸۵

روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ۱۵-۱۸ سال

بررسی مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان

پاورپوینت روان شناسی یادگیری

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

بررسی رابطه بین تحقیق و پژوهش دانشجویان با افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی

روش تحقیق اثربخشی درمان براساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باروهای غیرمنطقی زنان متأهل

بررسی ارتباط بین انجام فعالیتهای نظارتی مدیران و عملکرد آموزشی مدارس

بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدرسه

طرح مطالعاتی چگونه می توانیم دانش آموزان آموزشگاه را در مقطع ابتدائی به خواندن نماز علاقه مند نمائیم

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد واجتماع

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

بررسی فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روشهای موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

بررسی و تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:11

 پایان نامه حسابداری پیرامون اوراق قرضه اسلامی صکوک

تعداد صفحات ۵۲

قیمت ۱۰۵۰۰

فهرست مطالب:

مقدمه ....................................................................................................................... 1

فصل 1 : مفهوم صکوک ........................................................................................... 2

1-1)         تعریف صکوک ........................................................................................... 2

1-2)         تاریخچه صکوک ..................................................................................... 3

1-3)         سیستم انتشار اوراق صکوک ......................................................................... 5

1-4)         انواع اوراق صکوک .................................................................................. 7

1-4-1)  اوراق اجاره ............................................................................................... 7

1-4-2 )  اوراق مرابحه .......................................................................................... 8

1-4-3)  اوراق رهنی ............................................................................................... 10

1-4-4)  استصناع ...........................................................................................10

1-4-5)  صکوک مشارکت ......................................................................................11

1-4-6)  اوراق مضاربه ............................................................................................ 12

1-4-7)  اوراق جعاله ............................................................................................ 12

1-4-8)  اوراق مشتقه ...................................................................................... 13

1-5)         مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول .......................................14

1-6)         نتیجه گیری فصل اول......................................................................16

فصل دوم : ریسک اوراق صکوک .......................................................... 17

2-1)  تعریف ریسک ................................................................................... 17

2-2)  عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک ........................................................... 18

2-3)  انواع ريسك هاي صكوك اجاره و روش هاي پوشش آن ..........................................24

2-3-1)  ریسک بازاراولیه .................................................................................. 24

2-3-2)  ریسک بازار ثانویه ............................................................................ 26

2-3-3)  ریسک های غیر مالی ...................................................................... 36

2-3-4)  ریسک های مرتبط با دارایی .......................................................... 37

2-4)  نتیجه گیری فصل دوم ............................................................................ 41

فصل سوم: استاندارد های حسابداری صکوک ............................................ 42

3-1)  نتیجه گیری فصل سوم ........................................................................ 50

فصل چهارم: پیشنهاد صدور صکوک ممتاز  .......................................................52

فهرست منابع فارسی

·        پهلوان، حميد و روح‌الله رضوي، اوراق صكوك: تعريف، انواع و ساختار. گزارش پژوهشي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي وابسته به بورس اوراق بهادار تهران. 1386.

·        نجفي، مهدي «بررسي فرآيند تامين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك»؛ ماهنامه بورس؛ آبان 1385.

·        پهلوان حميد (1386)؛ « بازار صكوك» ماهنامه بورس؛ فروردين 1386

·        سروش، ابوذر، بررسي اوراق صكوك اجاره، مجله بورس، شماره 65

·        مصوبات كميته فقهي بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار،

·        فطرس، محمد حسن و حسين محمودي؛ صكوك، ابزاري مناسب براي جانشيني اوراق قرضه

·        موسوي بیوکی، سید محمد مهدي، بررسی تطبیقی مشتقات اعتباري بافقه امامیه، سید عباس موسویان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق (ع)

·        ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع (بررسی انواع ریسکها و روشهاي مدیریت آن در نظام بانکداري بدون رباي ایران)

·        ابزار مالی صکوک، موسویان،سید عباس ، تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،اول

فهرست منابع خارجی

·       Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

·        Bakar, M. D. (2003), “Contracts in Islamic Commercial and Their Application

·        Brigham, E. C. and Ehrhardt, M. C. (2005), Financial Management,11th ed.USA: Thomson South Western Publishing

·       Hamat, M. (1994), “Accounting Issues in the Operation of Islamic Banking”

·        Ismail, H. and Latiff, A. R. (1999), “Reporting Islamic Based Transactions: Question of Substance”

·        Kahf, Monzer, «SUKUK: PRINCIPLES, STRUCTURE & PERFORMANCE”, 23-25 October 2007, available

·        Ismail, H. and Latiff, A. R. (2000), “Financial Reporting of Islamic Banks: Research Highlights”

·        Ismail, H. and Latiff, A. R. (2001), Survey & Analysis of Financial Reportingof Islamic Banks Worldwide

·        Middle East Business News and Company Directory (n. d.), “Development andRegulation of the Sukuk Market in Malaysia”

·        Moustapha, S. K. (2001), The Sale of Debt: As Implemented by the Islamic Financial Institutions in Malaysia

·        Rahman, A. R. (2003), “Accounting Regulatory Issues on Investments In Islamic Bonds”

·       Rosly, S. A. (2001), “Some Issues of Bay‘ al-‘Inah in Malaysian Islamic Financial Markets”

فهرست نمودار هاو شکل ها:

نمودار 1-1 : نمودار روند رو به رشد انتشار اوراق صکوک...................................................4

شکل 1-1 : نمای شماتیک سیستم انتشار اوراق صکوک .............................................6

نمودار 1-2: ترکیب اوراق صکوک منتشر شده در دنیا در سال های2007 -2000 ......................... 14

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 8:41

تعداد صفحات ۵۵

قیمت ۱۱۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی حقوقی مالكیت فكری در ایران و به طور عام رشته علوم اجتماعی

مقدمه:

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تكامل اولیه‏ای كه به تولد مفاهیمی چون «حق، مالكیت، و..» منتهی شد، اعمال مالكیت و سلطة مالكانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالكیت، مال و حق» مالكیت تنها به شكل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شكل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالكیت فكری به مرور شكل گرفت و امروزه یكی از به روزترین و مهمترین انواع مالكیت هاست كه با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یك بستر حقوقی دچار تحول كامل‏تری می‏شود.

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالكیت فكری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالكیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید كه كشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در كشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حركت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فهرست مطالب:

 

مقدمه    1

 

فصل اول – بررسی مالكیت فكری به طور عام     2

1-1- ویژگی‏های مالكیت فكری           2

1-2- تاریخچه‏ای كوتاه از پیدایش مالكیت فكری    4

1-3- بررسی شاخه‏های مالكیت فكری و نقدی بر آن        8

1- شاخة مالكیت صنعتی     8

2- شاخة مالكیت ادبی و هنری          8

1-4- عزم جهانی   11

WIPO    16

توضیحاتی كوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدودة كپی رایت و حقوق مشابه آن         18

حقوق مشابه كپی رایت       21

 

فصل دوم – حقوق مالكیت فكری در ایران           23

2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالكیت فكری          23

در باره مالكیت ادبی و هنری  27

2-2- بررسی جایگاه مالكیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه       32

نرم افزارهای رایانه‏ای          37

2-3- بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهكارها       42

در لزوم الحاق ایران به كنوانسیون‏‎های مربوط به كپی رایت و آثار آن    42

1- تحول در قانونگذاری         42

2- تحول در دستگاه‏های اجرایی         43

3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی       44

الف) وجود تنگنا در صدور رأی 44

ب) جوان گرایی در كادر قضایی          45

ج) كمبود آرای وحدت رویه     47

4- لزوم دیپلماتیك و حركت یكپارچه در سطح بین‏المللی      48

منابع فارسی        52

 

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 9:14

تعداد صفحات ۶۳

قیمت ۱۰۵۰۰ تومان

پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

 

عنوان                                                 صفحه
فصل اول    1
مقدمه    2
بیان مساله     4
فرضیه‌های تحقیق    5
اهداف کلی    5
اهداف جزیی     5
اهمیت و فایده پژوهش    6
تعریف اصلاحات     8
تعریف عملیاتی     8
فصل دوم
تعاریف سلامت روان     11
تاریخچه مختصری بر سلامت روان    12
اصول بهداشت روان    13
انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)    15
رابطه ورزش با سلامت روان    15
زنان و فعالیت بدنی     17
جمعیت مسن و فعالیت بدنی    18
تعاریف ورزش     19
تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال     19
کاربرد ورزش هندبال در جامعه    20
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان     21
مکتب انسان گرایی    23
مکتب رفتار گرایی    23
مکتب شناخت گرایی     24
ورزش از دیدگاه اسلام     25
ورزش و درمان     25
پیشینة مطالعاتی در جهان    27
پیشینة مطالعاتی در ایران     29
فصل سوم
روش تحقیق     32
جامعه تحقیق    32
نمونه تحقیق    33
چگونگی نمونه‌برداری    33
توضیح درباره نمونه‌ها    34
نحوه نمره گذاری     33
ابزار تحقیق    34
- روایی پرسشنامه     36
- اعتباری پرسشنامه    37
روش آماری    40
فصل چهارم
محاسبات آماری علائم جسمانی    44
تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی    44
محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب    48
تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب    48
محاسبات آماری کارکرد اجتماعی    51
تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی    51
محاسبات و بیان افسردگی    54
تفسیر و بیان نتیجه افسردگی    54
محاسبات آماری سلامت عمومی    56
تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی    56
فصل پنجم
خلاصه‌ای از فصول    60
مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین    60
محدودیتهای پژوهش    61
پیشنهادات     63
منابع و مآ‎خذ
ضمیمه

فهرست جداول
جدول علائم جسمانی (1-4)    46
جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)    49
جدول کارکرد اجتماعی (3-4)    53
جدول علائم افسردگی (4-4)    55
جدول سلامت عمومی (5-4)    57

فهرست نمودارها
نمودار علائم جسمانی (1-4)    46
نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)    49
نمودار کارکرد اجتماعی (3-4)    52
نمودار علائم افسردگی (4-4)    55
نمودار سلامت عمومی (5-4)    57

چکیده:
در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
3- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
4- بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می‌باشد که 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد قیامدشت در سال 1385 می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین کارکرد اجتماعی با 53/3 t =  و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.

مقدمه:
یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی کشورها، سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است. به بیان دیگر، سطح سلامت و تندرستی در کشورهای توسعه یافته مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی است. کارشناسان اهم راه‌های دستیابی به سلامت و تندرستی را تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی و اجرای فعالیت‌های جسمانی می‌دانند که هر یک به نوبة خود نقش بسزایی در تامین سلامت جسم و روح افراد دارند. بهداشت جسمی و روانی از مقوله‌هایی است که از دیرباز مورد توجه رهبران دینی و نخبگان علمی جوامع بوده است و در متون علمی تمدن های نخستین چون یونان، ایران، و روم فصول متعددی به اهمیت این مقوله اختصاص یافته است. (پهلوان، محمدرضا، 1383، ص 2)
جرج در باتلر  در کتاب مقدمه تفریحات سالم و بازی در جامعه به این نکته اشاره کرده که تفریحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده‌ای در جامعه دارد. او معتقد است که واژه بازی و ورزش در اوقات فراغت کودکان و جوانان نوعی بیان حالتهای روانی یا عاطفی و عادات رفتاری آنها است. اکثر نویسندگان و صاحبنظران ورزشی را عقیده بر این است که بازی و ورزش یکی از عوامل اصلی و موثر در روند رشد کودکان، نوجوانان و جوانان است و در نزد بزرگسالان آثار فیزیولوژی و روانی دارد که به بهداشت جسمی و ذهنی آنان کمک می کند. (نمازی زاده و سلحشور، 1361، ص 12)
غیر از تغذیه، ورزش باز هم تاثیر قدرتمندی بر سلامتی دارد. سالخوردگان سالم و بی‌تحرک بالای 80 سال که استقامت آموزی را شروع می‌کنند (راه رفتن، رقص اروبیک و دوچرخه‌ سواری) قابلیتهایی کسب می‌کنند که با قابلیتهای افراد بسیار جوانتر برابر است. (سید محمدی، یحیحی؛1383، ص 310)
امروزه دوندگان و دوچرخه‌سواران در جاده ها و خیابان‌های شهرها و روستاها به چشم می خورند و باشگاه های بدنسازی همه جا مشاهده می‌شوند. اما در شیوة زندگی بیشتر بزرگسالان آمریکایی هنوز فعالیت بدنی، غیر منتظم است یا فقط به میزانی اندک دیده می‌شود. (میرزایی؛ الهه؛ 1384؛ ص 429)
حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عملی برای رشد و سلامت و نشاط آدمی است. نیازمند به حرکت، ناگزیر از حرکت است. منع انسان از حرکت نه تنها سبب توقف رشد بلکه موجب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگی می گردد.
بدون هیچ‌گونه تردیدی جسم ورزشکار با ذهن و جان او و نیز رفتار و عملش رابطه اساسی دارد. (ملامحمد؛ محمدرضا؛ 1379؛ ص 32)
در سراسر جهان بیش از 60 درصد بالغین به مقدار کافی فعالیت بدنی مفید برای سلامتی را انجام نمی‌دهند. بی‌تحرکی بیشتر در میان زنان، بالغین مسن‌تر، طبقات پایین از نظر اقتصادی- اجتماعی و افراد ناتوان شایع است. همچنین فعالیت بدنی با افزایش سن در دوران نوجوانی کاهش می‌یابد و این کاهش در طول سال های بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر از 13 درصد جوانان به مقدار کافی فعال هستند به طوری که می توانند از سلامت حال و آینده خود سود ببرند. دختران نوجوان کمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعالیت بدنی و برنامه‌های آموزشی تربیت بدنی در مدارس در حال کاهش هستند که این روند در سراسر جهان هشدار دهنده است. (حجت زاده علیه؛ 1383؛ ص 13)

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 9:9

تعداد صفحات ۱۰۰

قیمت ۱۰۰۰۰۰ تومان

پایان نامه تأثیرفشار روانی مسابقه برغلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال  رشته تربت بدنی

چکیده

 حرفه مربیگری فوتبال یکی از مشاغل پرمخاطره در جهان محسوب می شود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفه موجب درمانده  شدن مربیان حرفه ای فوتبال شده است. هدف پژوهش حاضربررسی تأثیرفشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترون،ایمونوگلوبولین A بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  لیگ برتر فوتبال ایران در فصل مسابقات  (84-83) بود. آزمودنی های این تحقیق را 16 نفراز مربیان حرفه ای لیگ برتربا میا نگین سنی
(18/9±27/52)، سابقه مربیگری درلیگ (01/6±67/11) سال و ضربان قلب با میا نگین (91/5±40/64) ضربه در دقیقه تشکیل دادند. نمونه های بزاقی در روز مسابقه در پنج مرحله (یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه،بین دو نیمه،پایان مسابقه ویک ساعت بعدازمسابقه) جمع آوری شد.برای تعیین غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی از روش رادیو ایمو نو اسی و برای نعیین میزان ایمونوگلوبولینَA  از روش  نفلومتری  ودستگاه می نی نف استفاده شد.ضربان قلب مربیان در زمان استراحت و در جریان مسابقه با استفاده از دستگاه اندازه گیری ضربان قلب گروهی تیم پولارثبت گردید.همچنین لحظات حساس مسابقه (گل زدن،گل خوردن،ضربه پنالتی،ضربات آزاد اطراف محوطه جریمه،در گیری بازیکنان با داور) در فرم  مخصوص ثبت شد.داده های حاصل از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های بزاقی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVAI )وآزمون تعقیبی شفه وهمچنین t  مستقل جهت  آزمون  فرضیه ها مورداستفاده قرارگرفت. سطح معنی داری   05/0> p .نتایج این پژوهش نشان دادکه بين ميزان غلظت كورتيزول بزاقي مربيان در زمان استراحت با يك ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه ، بين دو نيمه و يايان مسابقه و همچنين بين دو نيمه با يك ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجود داشت. تفاوت معنی داری بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده وبازنده دیده نشد. همچنین  بين ميزان غلظت تستوسترون بزاقي مربيان دريك ساعت قبل از مسابقه با پايان مسابقه ، پايان مسابقه با يك ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجودداشت که این تفاوت بین مربیان برنده وبازنده نیزدیده شد. اما تاثیرمعنی داری برغلظت IgA  بزاقی مربیان  نداشت. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که در کلیه موارد اختلاف معنی داری بین ضربان قلب در لحظات مختلف بازی نسبت به ضربان قلب استراحت وجود داشت، این اختلاف در لحظات حساس مسابقه بسیار چشمگیر بود.میانگین ضربان قلب مربیان در لحظات حساس مسابقه (49/9± 80/135) ضربه در دقیقه بود که این میزان نسبت به زمان استراحت یک اختلاف 70 ضربه ای را نشان داد.

واژه های کلیدی: فشار روانی مسابقه،کورتیزول، تستوسترون ،IgA، ضربان قلب، مربیان برنده،مربیان بازنده

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1- مقدمه ...........................................................................................................     2

1-2- بیان مسئله  .............................................................................................     3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ................................................................................     5

1-4- اهداف تحقیق .....................................................................................     6

1-4-1- هدف کلی .........................................................................................     6

1-4-2- اهداف اختصاصی .................................................................................     7

1-5- فرضیه های تحقیق ......................................................................................     7

1-6- روش انجام تحقیق ........................................................................................     8

1-7- محدودیت های تحقیق .........................................................................     9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات....................................................................................10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .............................................................................................................. 13

2-2- مبانی نظری تحقیق ...................................................................................... 13

2-2-1- مکانیزیم فعال شدن سلول هاي قشر فوق کلیوی ......................................................... 15

2-2-2- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ................................................................. 15

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                      صفحه

 

2-2-3- کورتیزول  ..................................................................................... .     16

2-2-4- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی ..................................................................... ..    18

2-2-5- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ...................................................... ..    18

2-2-6- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول  ..................................................... ..    18

2-2-7- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ......................................................... .    18

2-2-8- اثر ایموندلوژیک کورتیزول  ........................................................ .     19

2-2-9- اثر کورتیزول  بر سلول های خونی ............................................... ..    20

2-2-10- تستوتسرون .................................................................................. ..    20

2-2-11- گردش تستوسترون در پلاسما ....................................................... ..    21

2-2-12- تجزیه و دفع تستوسترون ....................................................... ..    21

2-2-13- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون .................................................... ..    22

2-2-14- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ................................................................... ..    22

2-2-15- اثر بیولوژیک تستوسترون ......................................... ................... .    24

2-2-16- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون ................................................... .    25

2-2-17-دستگاه ایمنی بدن ......................................................................... .    25

2-2-18- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ........................................................... .    25

2-2-19- سلول های دستگاه ایمنی ............................................................. ..    26

2-2-20- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها ......................................................... .    27

2-2-21- دستگاه ایمنی مخاطی .......................................................... .    27

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

 

2-3- پیشینه تحقیق  ..........................................................................    28

2-3-1- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ................................................ .    28

2-3-2- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول  ............................................ .    33

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ................................................................................................. .    43

3-2- جامعه و نمونه آماری ............................................................... .    43

3-3- متغیرها تحقیق ......................................................................... .    43

3-4- ابزار اندازه گیری................................ ............................................ .    43

3-5- روش جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................... .    44

2-5-1- روش رادیوایمونواسی .................................................................... .    45

3-6- روش های آماری ....................................................................................................۴۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه ...................................................................... .    48

4-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق ...................................................... .    48

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها ............................................................... .    48

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

 

4-2-2- کورتیزول  بزاقی ........................................................................ .    49

الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ............................ .    49

ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری                     ..    50

ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری                    ..    51

د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان برنده و بازنده .............................. .    52

4-2-3- تستوتسرون بزاقی ........................................................................ .    53

الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری                   .    53

ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ...............    54

ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری                .    55

د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده .......................... .    56

4-2-4- IgA بزاقی .......................................................................................... .    57

الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری  ................................... .    57

ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری ........................... .    58

ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری............................ .    59

د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده......................................... ..    60

4-2-5- ضربان قلب ................................................................................... ..    61

الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری .................................... ..    61

ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ............................ ..    62

ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ........................... .    63

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

 

د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  ......................................     64

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق ................. .............................................    65

فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ............................................................................................... .    82

5-2- خلاصه تحقیق ................................................................................... .    82

5-3- بحث، بررسی و نتیجه گیری  ...................................................................    83

5-4- پیشنهادات ........................................... ............................................    88

منابع ........................................................ .............................................    89

پیوست ها

پیوست 1- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ........ .............................................    97

پیوست 2- اطلاعات مربوط به مسابقه ................ .............................................    98

پیوست 3- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال  ......................................    99  پیوست 4- فرم بستن کمربند Team-pola...................... ..............................    100

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی    


فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها  ..............................    48

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان  .........................    49

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده .......... ..........    50

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده........ ..........    51

جدول 4-5- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ......... .........    52

جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان  ...................    53

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده......................    54

جدول 4-8- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده  ..................     55

جدول 4-9- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده  ..................    56

جدول 4-10- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان  ................................    57

جدول 4-11- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان برنده  .........................    58

جدول 4-12- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده............... .........    59

جدول 4-13- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده............. ..........    60

جدول 4-14- میانگین و انحراف معیار  تعداد ضربان قلب مربیان............................. ..........    61

جدول 4-15- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده............... ..........    62

جدول 4-16- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده................ .........    63

جدول 4-17- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده............................  64

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان.................... .........    65

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-19- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان......................... .........    65

جدول 4-20- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده............. ..........    66

جدول 4-21- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده............... ..........    66

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان بازنده  ....................................    67

جدول 4-23- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده......................................    67

جدول 4-24-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان  برنده و بازنده      68

جدول 4-25- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان.................................    69

جدول 4-26- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان................ ..........    69

جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده......... ..........    70

جدول 4-28- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده............. ..........    70

جدول 4-29- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده............. ..........    71

جدول 4-30- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده........... ..........    71

جدول 4-31- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین تستوسترون بزاقی مربيان

برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ................................................................    72

جدول 4-32- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان............. ...................    73

جدول 4-33- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان......................... .........    73

جدول 4-34- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان برنده.............................    74

جدول 4-35- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده............ .........    7

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-36- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده.................... .........    75

جدول 4-37- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده.........................    75

جدول 4-38- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین IgA بزاقی مربیان

 برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ...................................................................    76

جدول 4-39- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان....................... .........    77

جدول 4-40- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان ................. ........     77

جدول 4-41- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان برنده......................... ........     78

جدول 4-42- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده................ .........    7

جدول 4-43- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان بازنده.............. .........    79

جدول 4-44- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده...........................    79

جدول 4-45- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین ضربان قلب  مربیان

 برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ..............................................................    80


فهرست شكل‌ها و نمودارها

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

شکل 2-1- مراحل تنظیم ترشح هورمون کورتیزول..........................................    14

شکل 2-2- نمونه طرح ترشح کورتیزول در طی 24 سال.. .............................................    15

شکل 2-3- نظریه  mazor ،تغییرات هورمون های تستوسترون،کورتیزول ورفتاردرمردان ...........    33

نمودار 4-1 میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان ..... .............................................    49

نمودار 4-2- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده......................          ....    50

نمودار 4-3- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده............................ ..........    51

نمودار 4-4- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده.......... .........    52

نمودار 4-5- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان..... ..............................................    53

نمودار 4-6- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده..... ............................................    54

نمودار 4-7- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده....... ..................................    55

نمودار 4-8- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده ....................    56

نمودار 4-9- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان.................. ...........................................    57

نمودار 4-10- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده..................... .........................    58

نمودار 4-11- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده ............................................    59

نمودار 4-12- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده..............................................    60

نمودار 4-13- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان...........................................................    61

نمودار 4-14- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده  ........................... ....................    62

نمودار 4-15- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده........................... ................    63

نمودار 4-16- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده......................    64

 

 

 

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 9:45

تعداد صفحات ۱۰۶

قیمت ۲۱۲۰۰

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ..................................................................................................................1 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ...............................................................................................................3

2-1   تبیین موضوع تحقیق........................................................................................4

3-1   اهمیت و ضرورت تحقیق ..................................................................................6

4-1 اهداف تحقیق ................................................................................................7

1-4-1اهداف اصلی تحقیق......................................................................................7

2-4-1اهداف فرعی تحقیق....................................................................................8

5-1 سوالات تحقیق ..............................................................................................8

1-5-1سوالات اصلی .............................................................................................8

2-5-1سوالات فرعی ...............................................................................................8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ..........................................................................8

7-1 متغیر های تحقیق .................................................................................8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها................................................................................9

      خلاصه فصل ....................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ........................................................................................................14

1-2 تصمیم گیری در سازمانها......................................................................14

2-2   مدیریت در قرن 21........................................................................................16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات...................................................................19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.........................................................20

5-2 چرخه حیات سيستم....................................... ........................22

6-2 اطلاعات ................................................................................. .................. 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .......24

8-2 سیستم های اطلاعاتي.........................................................................24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی.........................................................25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی......................................................................26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ....................................................................... 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ............................................................27

13-2 طرح ریزی سازمان..............................................................................28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها .............................................................29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور................................................. 33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی...........................................................36

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ...............................................................37

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ..................................................................37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی..............................................................37

20-2 سیستم های میان سازمانی .........................................................38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم ..................................................................38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری.........................................................38

23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی..........................................39

24-2 سیستم پردازش معاملات ...................................................................40

25-2 هوش مصنوعی ................................................................................40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ............................................43

27-2 سیستم کارکنان دانشی......................................................................44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد .................................................45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي........................................................45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت ................................................................46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ......................................................47

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ........................................................ 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی .......................................................... 48

34-2اتوماسیون  اداری...................................................................................49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری................................................................49

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ..........................................................50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری........................................................51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون .....................................................52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین ......................................................................52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری .........................................................54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ..............................................55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری .............................................56

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ........................................59

44-2 خود کار سازی ......................................................................................60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده ......................................................................61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون .......................................................................61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران .............................................................63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی...................................................64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی .......................................................................64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی ..........................................................................65

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ....................................................65

خلاصه فصل .......................................................... ..................................71

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 1-3 مقدمه ...................................................................................................73

2-3 روش تحقیق ............................................................................................73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق ....................................................................74

4-3 نمونه و نمونه گیری...............................................................................75

5-3 برآورد حجم نمونه .............................................................................75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ..................................................................75

      1-6-3 مصاحبه ............................................................................................75

     2-6-3  پرسشنامه ...............................................................................................75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ................................................................................77

8-3 خلاصه فصل ............................................................................................79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

  1-4 مقدمه ....................................................................................................81

2-4  داده .............................................................................................81

3-4  اطلاعات .......................................................................................81

4-4 سیستم های پردازش ...................................................................83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ...........................................................................83

6-4 جامعه آماری تحقیق ...........................................................................84

تجزیه و تحلیل اطلاعات .........................................................................94-84

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه ....................................................................................................96

2-5 نتایج تحقیق ...............................................................................97

3-5 پیشنهادات ......................................................................................97

محدودیت  ها ......................................................................................... ...۹۸

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی ..............................................................................................99

 منابع انگلیسی...................................................................................102

پرسشنامه .......................................................................................103.

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .  هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه  مذكور وجودنداشت

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

فصل اول كليات  تحقيق

 

کلیات  تحقیق

1-1مقدمه

 در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .

( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .

 دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

 گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .

 آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)

 داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .

 مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .

 رواج ریز کامپیوتر  در ادارات ، با انتشار  روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری  و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری  برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان  کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و

با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادي بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداري گیلان را مورد بررسی قرار می گیرد .

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 8:22

تعداد صفحات ۱۴۱

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

پایان نامه الگوریتم های مسیر یابی رشته کامپیوتر

فهرست مطالب:

مقدمه الگوریتمهای مسیریابی
الگوریتمهای مسیر یابی
اصل بهینگی
مسیر یابی کوتاه ترین مسیر
الگوریتم غرق کردن
مسیر یابی بردار فاصله
مسئله بی نهایت گرایی
مسیر یابی حالت پیوند
کسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها
اندازه گیری هزینه خط
ساخت  بسته‌های حالت پیوند
توزیع بسته‌های حالت پیوند
محاسبه مسیرهای جدید
مسیریابی سلسله مراتبی
مسیریابی پخشی
مسیریابی چند پخشی
مسیریابی برای میزبانهای سیار
مسیریابی در شبکه‌های موقتی
کشف مسیر
نگهداری مسیر
جست و جوی گره در شبکه‌های نظیر به نظیر
الگوریتم کنترل ازدحام
اصول کلی کنترل ازدحام
سیاست‌های جلوگیری از ازدحام
کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های مدار مجازی
کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های داده گرام
تخلیه بار
بیت اخطار
تشخیص زودرس تصادفی
کنترل لرزش
‌مسیر یابی منبع دینامیک (۱)
مشکل مسیر یابی
یافتن انبوهی ازکوتاهترین راهها
مسیر یابی نیاز به مسیر یابی
Forward در جستجوی الگوریتم
الگوریتمهای مسیر یابی درکاربرد
مسیر یابی قائم
مسیر یاب peer to peer
مسیر یابی Guntella
رده بندی یک به یک الگوریتم های مسیریابی
مسیریابی adaptive از Biocrawler

مقدمه الگوریتمهای مسیریابی

در هریک از سه قرم گذشته فناوری خاصی رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سیستم های مکانیکی بزرگ به همراه  انقلاب صنعتی بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بیستم زمان جمع آو ری ،پردازش ، و توزیع اطلاعات بودو در بین سایر پیشرفت ها ،شاهد نصب شبکه های جهانی تلفن، اختراع رادیو و تلویزیون ، تولید و رشد بی سایقه صنعت کامپیوتر و پرتاب ماهواره های ارتباطی  بوده ایم.
با پیشرفت فناوری  این موارد د رحال همگرایی است و تفاوت هایی بین جمع آوری ، انتثال ذخیره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هایی با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافیایی ،ب فشردن کلید وضعیت فعلی را حتی در دورترین نقاط بررسی می کنند. با افزایش فدرت جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات، تقاضای پردازش اطلاعات پیچیده تر نیز افزایش می یابد

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 18:6

تعداد صفحات ۹۷

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

پایان نامه :ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه  ایران

حاوی نمودار

حاوی جدول

حاوی محاسبات

فهرست مطالب

 
فصل اول - بیان مسئله
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسأله
3-1- هدف
1-3-1- الف – هدف اصلی
1-3-1- ب – اهداف فرعی
1-3-1- پ – هدف کاربردی
4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
5-1- سؤالات تحقیق
2-5-1- سوالات فرعی تحقیق
7-1- متغیرهای تحقیق
8-1- واژگان تخصصی
9-1- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم - پیشینه تحقیق
1-2- پیشینه
1-1-2- واژة بیمه
2-1-2- تاریخچة بیمه در جهان
1-3-1-2- پیدایش بیمه دریایی
2-2-1-2- پیدایش بیمه آتش سوزی
3-1-2- تاریخچه بیمه در ایران
4-1-2- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند
5-1-2- سازمان بیمه در ایران
1-5-1-2- تصویب قانون بیمه
2-5-1-2- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه
3-5-1-2- نظارت بر شرکتهای بیمه
6-1-2- تاریخچة تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
1-6-1-2- کلیات:
2-6-1-2- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت
4-6-1-2- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن
5-6-1-2- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
6-6-1-2- اولین اساسنامه
7-6-1-2- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت
8-6-1-2- اولین کارمندان شرکت
6-6-1-2- هزینه تأسیس
7-1-2- شرکت سهامی بیمه ایران
1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران
2-7-1-2- امتیازات و ویژی های بیمه ایران
3-7-1-2- مکانیزاسیون
1- گروه شبکه
3- گروه امنیت و مانیتورینگ
4- گروه مسرورها
4-7-1-2- آموزش
5-7-1-2- سرمایة بیمه ایران
6-7-1-2- سرمایه گذاریها
7-7-1-2- شبکه فروش
8-7-1-2- نیروی انسانی
جدول شماره (1-2) ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیلات
جدول (2-2): توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت
9-7-1-2- چشم انداز برنامه های بیمه ایران
11-7-1-2- هدف بیمه ایران
ساختار سازمانی بیمه ایران (نمودار (1-2))
12-7-1-2- انواع پوششهای بیمه ای
2-2- مبانی نظری
1-2-2- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت
نمودار 2-2 چرخه دمینگ
2-1-2-2- چرخة PDSA دمینگ
3-1-2-2- مدل سه بعدی جودان
4-1-2-2- فرآیند کرازبی:
2-2-2- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات
1-2-2-2- مدل کیفیت خدمات SERQUAL
2-2-2-2- مدل CAF
نمودار (3-2) چهارچوب عملی CAF : (الوانی، 1382، ص 81)
توانمند سازها (اقدامات)
3-2-2- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM
بخش های عمومی و اختیاری
3-2-2- مدل تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3-روش تحقیق
1-1-3- مقدمه
2-1-3- جامعه آماری
3-1-3- روش نمونه گیری
4-1-3- حجم نمونه
5-1-3- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه
جدول 1-3: ساختار پرسشنامه
1-5-1-3- پایایی (اعتماد)
2-5-1-3- روایی (اعتبار)
6-1-3- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
جدول 2-3 – جدول توافقی
2-3- منابع گردآوری اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- آمار توصیفی
1-1-4- جنسیت
نمودار (1-4) : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان
2-1-4- میزان تحصیلات
جدول 2-4: توزیع میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار 2-4: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
3-1-4- نوع بیمه
جدول 3-4: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
نموار 3-4: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
4-1-4- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
جدول (4-4) توزیع مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
5-1-4- سن
جدول (5-4) : توزیع سن پاسخ دهندگان
2-4- آزمون فرض
فرضیه اول
الف) تعریف فرضیه های آماری
ب) در سطح اطمینان 95% 

فصل پنجم - نتیجه گیری
1-5- نتیجه گیری
1-1-5- نتیجه گیری از فرضیه اول
2-1-5- نتیجه گیری از فرضیه دوم
3-1-5- نتیجه گیری از فرضیه سوم
4-1-5: نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-1-5: نتیجه گیری از فرضیه پنجم

2-5- پیشنهادها
1-2-5- پیشنهاد برای فرضیه I
2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II
3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III
4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV
5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

ضمائم – نمونه پرسشنامه
منابع

دوستان
ابزارک هاي وبلاگ